Vacature: lid Algemeen Bestuur

Ter versterking van het huidige bestuur zoekt de NVS-NVL een aanvullend lid voor het Algemeen Bestuur uit de hoek van Passend Onderwijs.

De NVS-NVL is de onderwijsvereniging (+/- 2100 leden) voor alle begeleiders in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Onze kerntaken zijn het positioneren en professionaliseren van decanen, mentoren, leerlingbegeleiders en zorgcoördinatoren, met als doel leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden naar hun optimale toekomst. Wij zien leren leren en leren kiezen als twee kanten van dezelfde medaille en daarom staan wij als vereniging voor een integrale benadering van begeleiding. 

De NVS-NVL bevindt zich in een innovatietraject. We staan voor de uitdaging om flexibel in te spelen op de ontwikkelingen in het onderwijs en de maatschappij en samen met leden een voortrekkersrol te vervullen als het gaat om loopbaanontwikkeling en leerlingondersteuning.

Ter versterking van het huidige bestuur (nu 4 leden) zoekt de NVS-NVL met ingang van 1 juni 2018:

Lid Algemeen Bestuur

om samen te bouwen aan een vereniging die relevant en toekomstbestendig is.

Profiel 

Als lid van het Algemeen Bestuur van de NVS-NVL:

  • Heb je affiniteit met de doelstellingen van de vereniging en de uitdagingen waar de vereniging voor staat;
  • Beschik je over aantoonbare bestuurlijke ervaring, een helikopterview en een open teamgeest;
  • Ben je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het onderwijs;

Voor de optimale verdeling en samenstelling binnen het bestuur zijn wij specifiek op zoek naar iemand die:

  • Inhoudelijke kennis heeft van, ervaring heeft met en visie heeft op Passend Onderwijs en de begeleiding van leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften;
  • Op de hoogte is van actuele ontwikkelingen, uitdagingen, kansen en knelpunten op dat vlak;
  • Een uitgebreid netwerk heeft in de wereld van passend onderwijs, samenwerkingsverbanden en/of jeugdzorg;
  • Als inhoudelijk sparringspartner kan dienen voor de beleidsmedewerker Leerlingondersteuning en een strategische bijdrage kan leveren aan de NVS-NVL Academie.

Over het Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur bestaat uit vijf leden en bestuurt de vereniging op hoofdlijnen. Het Algemeen bestuur bepaalt de koers van de vereniging, schept de randvoorwaarden en bewaakt de missie/visie en doelstellingen. Voor de uitvoering en leiding beschikt de vereniging over een bureau en een directeur. Het Algemeen Bestuur legt verantwoording af aan de Ledenraad. Lidmaatschap van het Algemeen Bestuur is niet verenigbaar met andere functies of rollen binnen de vereniging. De leden van het Algemeen Bestuur worden in principe benoemd voor een periode van drie jaren, waarna hij/zij tweemaal voor eenzelfde periode kan worden herbenoemd.

Tijdsinvestering

Het Algemeen Bestuur vergadert acht maal per jaar (zes maal per jaar bestuursvergadering, twee maal per jaar ledenraadbijeenkomst). Daarnaast wordt incidenteel wat meer tijd gevraagd, bijvoorbeeld voor een extra bijeenkomst, een congres of om te sparren met de directeur of beleidsmedewerkers.

Wat wij bieden

Als lid van het Algemeen Bestuur krijg je de kans om in een plezierige en informele sfeer bouwen aan een toekomstbestendige en relevante vereniging voor begeleiders en begeleiding van leerlingen in het onderwijs. Het is een onbezoldigde functie, maar er wordt een adequate reis- en onkostenvergoeding geboden. 

Meer informatie

Wil je meer informatie over de vacature, dan kun je contact opnemen met Tessa Leonhard (directeur) via 030-2543929 of t.leonhard@nvs-nvl.nl of met Dirk Speelman (voorzitter Algemeen Bestuur) via 06-22801019.

Belangstelling?

Een brief met motivatie en CV kun je tot uiterlijk 15 maart  a.s. sturen naar NVS-NVL, ter attentie van Tessa Leonhard (directeur) via t.leonhard@nvs-nvl.nl . Indien je wordt uitgenodigd voor een kennismakinggesprek ontvang je uiterlijk 15 maart a.s. bericht.