Raamwerk voor loopbaanbegeleiding jongeren

Ook vanuit de NVS-NVL hebben we feedback gegeven en meegedacht over het Raamwerk Loopbaanbegeleiding Jongeren dat Euroguidance in opdracht van het ministerie van OCW heeft ontwikkeld. Het document is is gestoeld op inzichten uit praktijk en wetenschap en is nu te downloaden! Je kunt het document inzetten in je eigen loopbaanwerk.

euroguidance raamwerk lob

Het raamwerk biedt handvatten voor vormgeving en uitvoering van LOB-beleid binnen scholen. Het is tot stand gekomen met medewerking van vele partijen uit de praktijk en wetenschappelijk deskundigen, met ondersteuning van MBO Raad, VO-raad en OCW. Het raamwerk heeft geen verplichtend karakter en ondersteunt de volgende doelen:

  • Ondersteuning van loopbaanprofessionals bij het versterken van de kwaliteit van de loopbaanontwikkeling en –begeleiding van jongeren binnen de scholen.
  • Het vergemakkelijken van de discussie binnen de onderwijsorganisatie: verstaan we hetzelfde onder loopbaanbegeleiding? Welke verwachtingen hebben wij ten aanzien van de kwaliteit van loopbaanprofessionals?
  • Betere afstemming van onderwijsaanbod door LOB-opleiders op vragen en wensen van het afnemend veld.
  • Ondersteuning van HR-beleid binnen scholen en de professionalisering van loopbaanprofessionals.

Download hier het servicedocument of de folder over het Loopbaanraamwerk.