Groepsgesprek professionals over zelfbeschadiging

Vorige maand namen Elzeline Bergisch (beleidsmedewerker Leerlingondersteuning) met Margo van Dijk (een van onze ambassadeurs uit het mbo) deel aan een groepsgesprek over zelfbeschadiging. Hieronder de samenvatting van het gesprek en de uitkomsten ervan voor de handreiking die over het onderwerp in ontwikkeling is.

Door Elzeline Bergisch

Het groepsgesprek vond plaats op het Trimbos Instituut in Utrecht en werd georganiseerd door deze stichting in samenwerking met Stichting Zelfbeschadiging. De bijeenkomst was bedoeld voor professionals uit het onderwijs en de hulpverlening en het doel ervan was het ophalen van input voor de ‘handreiking hulp bij zelfbeschadiging’, welke ontwikkeld gaat worden voor het onderwijs en de hulpverlening.

Toevallig stond er in het winternummer van de ‘LINDA. Meiden’ een artikel met foto’s van diverse meiden die aan zelfbeschadiging deden of doen. Deze had ik meegenomen en leverde input voor het gesprek, wat we vervolgens voerden aan de hand van een aantal vragen die met de Mentimeter (www.mentimetor.com) ter plekke beantwoord konden worden.

'Er zijn soms groepjes, veelal meiden, die elkaar via social media aanzetten tot zelfbeschadiging'

Vanuit de onderwijshoek werd benoemd dat het vooral voor zorgcoördinatoren soms lastig wordt als er sprake is van een epidemische golf in hun school. Er zijn soms groepjes, veelal meiden, die elkaar via social media aanzetten tot zelfbeschadiging. Als school heb je hier weinig zicht op, dus je bent afhankelijk van de informatie die je krijgt van mentoren of medeleerlingen. Is zelfbeschadiging eenmaal gesignaleerd, dan is ook niet altijd helder waar hulp gevonden kan worden. De handreiking zou hierin echt ondersteunend kunnen zijn.

Verder waren de aanwezige professionals het eens over dat het ontdekken en bespreekbaar maken van zelfbeschadiging een positieve, nieuwsgierige houding vraagt van de professional en dat deze in staat moet zijn om binnen korte tijd een vertrouwensband op te bouwen met degene die aan zelfbeschadiging doet.

Het groepsgesprek leverde veel input op voor de handreiking. Later zal er ook input opgehaald worden in een groepsgesprek met jongeren die zichzelf beschadigen. De bedoeling is dat er door een werkgroep nog een aantal bijeenkomsten aan de handreiking gewerkt wordt, zodat deze begin 2019 beschikbaar is. Ik heb mij opgegeven voor de werkgroep. Wil je input leveren of heb je vragen, mail me gerust: e.bergisch@nvs-nvl.nl