Ledenbijeenkomst 14 december: opgetogen stemming en mooie resultaten

Tweemaal per jaar organiseert de NVS-NVL een ledenbijeenkomst. De ledenraad controleert dan of de vereniging inhoudelijk en financieel op koers ligt en alle aanwezigen worden uitgedaagd (pro)actief mee te denken over beleid krijgen handvatten om na de bijeenkomst met nieuwe ideeën aan de slag te gaan.

IMG 20171215 163817 226

Op donderdag 14 december kwamen de Ledenraad, het Algemeen Bestuur, het Bureau en ambassadeurs bijeen in Utrecht. Directeur Tessa Leonhard presenteerde de voortgang het innovatietraject en online marketing specialist Erica Bouma gaf een masterclass social media (met het accent op LinkedIn).

Innovatietraject

Het innovatietraject heeft hetzelfde doel voor de vereniging als begeleiders voor hun leerlingen hebben: tot bloei laten komen en toekomstgericht en toekomstbestendig maken. De eerste resultaten zijn positief. In een tijdsbestek van anderhalf jaar is de organisatiestructuur gewijzigd, is er een andere organisatiecultuur ontstaan, is de NVS-NVL Academie opgericht, heeft de communicatie een eigentijdse draai gemaakt, is er op basis van een ledenonderzoek een koerswijziging ingezet en heeft de vereniging er vele ambassadeurs bij gekregen. Daarmee is de vereniging is zichtbaarder geworden en aangehaakt bij alle belangrijke landelijke ontwikkelingen op het gebied van loopbaanontwikkeling en leerlingondersteuning. Dat is een geweldige prestatie van alle betrokkenen.

Maar: het innovatietraject is niet af. Eigenlijk is de vereniging is nu pas echt op weg. Er gaan veel dingen goed en er kunnen (altijd) dingen beter. De leden, ambassadeurs, samenwerkingspartners en het bredere onderwijsveld creëren samen de weg die de vereniging verder aflegt. Door mee te denken, actief te worden, aanwezig te zijn, kennis en informatie te delen, kunnen leden bijdragen aan de NVS-NVL van de toekomst.

Leonhard ziet zichzelf als ‘begeleider’ van het innovatieproces. ‘Door te observeren, te faciliteren, vragen te stellen en soms een zetje te geven of bij te sturen, hoop ik de vereniging in staat te stellen om weerbaar en met vertrouwen het pad te bewandelen dat het voor zichzelf uitstippelt en zo van meerwaarde te kunnen zijn en blijven in de context van de veranderende samenleving’, aldus de directeur.

Masterclass

Erica Bouma van Spring Marketing vertelde na het diner over de laatste trends binnen social media en gaf in haar masterclass vooral handvatten om LinkedIn zo effectief mogelijk in te zetten. Daarnaast was er ruimte voor discussie over sociale media als fenomeen van deze tijd. Wie geïnspireerd geraakt aan de slag wilde met zijn of haar profiel en LinkedIn, kon een nieuwe profielfoto laten maken door onze communicatiemedewerker. Zo vertrok iedereen helemaal up-to-date en ‘social-media-proof’.

Het bestuur van de NVS-NVL dankt alle aanwezigen hartelijk voor hun constructieve deelname en kijkt uit naar de volgende bijeenkomst op 30 mei 2018.

Nieuwsgierig geworden? Als lid van de NVS-NVL kun je:

  • Je nu al aanmelden voor de bijeenkomst op 30 mei 2018
  • Suggesties doen voor het programma op 30 mei 2018 (wat zou jij nu willen zien, horen, leren op deze bijeenkomst?)
  • Het vastgestelde inhoudelijk en financieel jaarverslag opvragen
  • Lid worden van de Ledenraad

Stuur in alle gevallen een mail naar bureau@nvs-nvl.nl