Sandra Mors: nieuwe beleidsmedewerker vmbo-mbo

Sandra Mors volgt Inge Kirsten op als beleidsmedewerker vmbo-mbo. Wie is Sandra? Ze stelt zichzelf aan je voor.

Sandra Mors NVS NVL

Ik zie LOB als levensloopbaan-ontwikkelingsbegeleiding door decanen, mentoren, docenten, praktijkbegeleiders en alle andere begeleiders in het onderwijs

Het is dinsdag 5 december 2017, half zes in de morgen, ik druk de wekker uit en een uur later zit ik in de trein richting Utrecht. Twee uur later kom ik aan bij een (nog) rustig bureau van de NVS-NVL voor mijn eerste werkdag als beleidsmedewerker vmbo-mbo.

Na de sollicitatieprocedure in oktober kreeg ik tijdens de reisweek van havo 4 het positieve bericht van Tessa Leonhard, directeur NVS-NVL, dat de keuze op mij was gevallen. Een nieuwe uitdaging naast mijn baan als decaan in het vo.

Wie ben ik (zie kader hieronder), wat wil ik bereiken (als beleidsmedewerker vmbo-mbo) en hoe wil ik dat gaan aanpakken? Dat zijn belangrijke LOB-vragen die we regelmatig aan onze leerlingen stellen zodat ze profiel- en studiekeuzes kunnen maken.

Haalbare doelen werken motiverend, zo weten we uit onderzoek. Volgens mij beoogt LOB meer dan oriëntatie en begeleiding op studie- en profielkeuze. Op tijd een andere weg in slaan, flexibel zijn, doelen bijstellen, kansen zien en pakken zijn net zo belangrijk voor het studiekeuze- en loopbaanproces van de steeds veranderende arbeidsmarkt in de 21e eeuw. Hiervoor is het van belang dat leerlingen loopbaancompetenties gebruiken en twentyfirst century skills ontwikkelen. Ik zie LOB als levensloopbaan-ontwikkelingsbegeleiding door decanen, mentoren, docenten, praktijkbegeleiders en alle andere begeleiders in het onderwijs, waarbij ouders belangrijke partners zijn. De leerling blijft eindverantwoordelijk voor het studiekeuzeproces, maar de begeleiding in het studiekeuzeproces van de leerling door volwassenen is van belang en een gedeelde verantwoordelijkheid. Jongeren hebben begeleiding in keuzes nodig. Jelle Jolles schrijft: ‘Ouders, leraren en coaches zijn de hoveniers in het hersentuintje van de adolescent.’ (2017)

Gesteund door het ministerie van OCW heeft de NVS-NVL samen met het LAKS, de VvSL en de VO-raad de kwaliteitsagenda LOB voor het vo opgesteld. Ik ben blij met deze kwaliteitsagenda, die alle scholen ondersteund bij de verankering van LOB in hun onderwijs. Er is de afgelopen twaalf jaar sinds ik afstudeerde aan de AMA veel gebeurd op het gebied van LOB. Maar het kan nog beter (ook op mijn eigen school). De kwaliteitsagenda ondersteunt daarin leerlingen en LOB’ers. De kwaliteitsagenda is voor mij als beleidsmedewerker een mooi aanknopingspunt om aan het werk te gaan voor mijn achterban, de LOB-ers binnen het vmbo-mbo. Dit zal één van mijn eerste activiteiten zijn.

Schroom vooral niet zelf contact met mij op te nemen: s.mors@nvs-nvl.nl

Wie is Sandra Mors?
Na het behalen van mijn mavo (1984) en mbo (1987) heb ik na buitenlandervaringen in Italië en de Verenigde Staten ruim 10 jaar gewerkt in de commerciële arbeidsbemiddeling als intercedent. In het begin van de nieuwe eeuw startte ik met de AMA-opleiding en een nieuwe functie als decaan. Ik ben beroepsdecaan, de leukste baan binnen het voortgezet onderwijs. Zoals zoveel docent-decanen gewend zijn aan een combifunctie binnen het onderwijs ga ik vanaf heden de uitdaging van twee functies aan.