SER: mbo kan als voorbeeld dienen voor po, vo en ho

Woensdag 13 december werd het tweede deel van het SER-advies ‘Toekomstgericht beroepsonderwijs, voorstellen voor een sterk en innovatief beroepsonderwijs’ aangeboden aan minister Engelshoven. Volgens het SER hebben we met het mbo goud in handen en is het toverwoord in het advies ‘samen’.

door Sandra Mors, beleidsmedewerker vmbo-mbo

toekomstgericht beroepsonderwijs 1

Samenwerking tussen het bedrijfsleven, (ander) onderwijs en overheid. De SER noemde tijdens de vergadering met de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een aantal mooie voorbeelden van deze krachtenbundeling, zoals de Duurzaamheidsfabriek op het Leerpark in Dordrecht, de TechniekFabriek door NS/NedTrain i.s.m. de ROC’s van Twente en Amsterdam en het BORIS project. Volgens het SER kan het mbo als scharnier in ons onderwijssysteem dienen en een voorbeeld zijn voor po, vo en ho. Kortom: het SER ziet ongelooflijk veel kansen voor het mbo.

De SER bood het advies een dag eerder aan tijdens de vergadering met de commissie voor OCW. Tijdens dit overleg kwam een aantal interessante punten en vragen naar voren: zoals vroegere studiekeuzebegeleiding en de wijziging in de bewoording lager-hoger opgeleid naar praktisch-theoretisch of denker-doener. Ook de vraag of het extra geld voor het technisch vmbo-onderwijs gestoken kan worden in de samenwerking met het mbo is een interessante. Commissielid OCW Peter Kwint (SP) vroeg naar de begeleidingsmogelijkheden van mbo-2 leerlingen na het behalen van het diploma. Deze alumnibegeleiding, die binnen het ho gebruikelijker is, kan voor LOB’ers en SLB’ers binnen het mbo een rol gaan spelen. 

In het advies geeft de SER aan dat onderwijs en bedrijfsleven, georganiseerd in de SBB, hun zorgen hebben geuit over de invoering van de Wet vroegtijdige aanmelding en toelatingsrecht tot het mbo. Ook wij hebben onze zorgen, lees daarvoor het blog van Simone Slagboom van 15 november op onze site.

Het hele rapport lezen kan via onderstaande link!

https://www.ser.nl/~/media/db_adviezen/2010_2019/2017/toekomstgericht-beroepsonderwijs.ashx