Toelatingsrecht MBO: (te) grote run op opleidingen?

Dit jaar treedt de wet Toelatingsrecht MBO in werking. Het doel van deze wet is om de overstap van jongeren naar het mbo goed te laten verlopen en daarbij de positie van de student te versterken. Maar wat is de keerzijde?

Het doel wordt bereikt door betere (studiekeuze)begeleiding voor en tijdens de overstap, door de introductie van een vroege aanmelddatum voor alle leerlingen die de overstap naar het mbo maken en door de introductie van een toelatingsrecht in samenhang met een bindend studieadvies in het eerste jaar na aanvang van een mbo-opleiding.

Vooruitlopend op deze wet, zijn vorig schooljaar al veel mbo-opleidingen gestart met het wijzigen van hun toelatingsbeleid. Eén van de uitwerkingen hiervan is dat mbo-opleidingen helder op hun websites publiceren wat quotum-opleidingen (Numerus Fixus opleidingen) zijn en hoe aanmeldingen in behandeling worden genomen, waarbij meestal geldt ‘wie het eerst komt...’. Het is winst dat het voor aankomende studenten in één oogopslag helder is hoeveel opleidingsplekken een opleiding biedt. Het aanmeldproces voor dit schooljaar is inmiddels gestart en mijn ervaring is dat dit niet geheel vlekkeloos gaat.

'Mijn ervaring is dat dit niet geheel vlekkeloos gaat'

De introductie van een vroege aanmelddatum én het feit dat de mbo’s hun beperkte aantal opleidingsplekken op hun website publiceren, heeft geleid tot een grote run op deze opleidingen in mijn regio. Leerlingen en ouders willen graag op de eerste aanmelddag aanmelden om maar niet een kans te missen op een opleidingsplek. Het effect hiervan is dat binnen een aantal dagen de eerste opleidingen al vol zitten en de leerling die een zorgvuldig keuzeproces wil doorlopen, zich erg onder druk gezet voelt. Deze ontwikkeling begon zich vorig schooljaar al enigszins te ontvouwen, maar leidt dit jaar tot een onwenselijk hoge keuzestress bij leerlingen in mijn regio.

Ik ben nieuwsgierig hoe het aanmeldproces in andere regio’s verloopt. Zijn de problemen herkenbaar? Zo ja, waar ben je als decaan het meeste tegenaan gelopen? En wat zouden aanbevelingen kunnen zijn? Ik wil graag inventariseren hoe de ervaringen zijn rond het aanmeldproces zodat we als vereniging hier meer aandacht aan kunnen besteden. Mail naar communicatie@nvs-nvl.nl o.v.v. Doorstroomrecht om je ervaringen met dit onderwerp te delen.

Ook op ons komende NVS-NVL Congres van 8 februari a.s. zal een workshop over dit thema gaan.

door Simone Slagboom