Nieuw trainingsaanbod voor zorgcoördinatoren in het vo

De NVS-NVL Academie breidt het scholingsaanbod voor zorgcoördinatoren uit: twaalf verschillende modules behandelen evenzoveel thema’s die van belang zijn voor het professioneel handelen van de zorgcoördinator.

module mscfm 1

Modulaire aanbod: wat houdt het in?

De NVS-NVL heeft twaalf trainingsmodules ontwikkeld die elk 2,5 tot 3,5 uur duren. Ze worden op maat aangeboden binnen jouw school of SWV en de inhoud ervan spitsen we toe op jullie wensen. Volg een losse module of bundel ze naar eigen inzicht. De trainers van de NVS-NVL Academie komen vervolgens op locatie op een afgesproken moment. Deelnemers krijgen daarmee volledige controle over het modulaire aanbod. Zo simpel is het. Een dagdeel, een hele dag of een avond aan de slag met een of meerdere modules? Geen probleem. Omdat de meeste modules geen voorkennis vereisen, zijn ze laagdrempelig van aard, maar ook door de wol geverfde zorgcoördinatoren hebben profijt. Deelnemers wisselen namelijk kennis uit met elkaar en met de trainer en leren zodoende van én met elkaar.

Hoe zijn de modules tot stand gekomen?

De modules zijn ontwikkeld door aan de NVS-NVL verbonden experts uit het werkveld. Zij zullen de trainingen en begeleiding dan ook zelf geven. Iedereen die in januari 2017 meedeed aan ons ledenonderzoek heeft bijgedragen aan de totstandkoming van de modules: de ontwikkelaars hebben deze input gebruikt bij het uitwerken van de twaalf thema's.

Hoe reserveer ik de modules en wat kost het?

Het modulaire aanbod voor de zorgcoördinator wordt helemaal op maat aangeboden. Jij bepaalt zelf wanneer en met wie je welke modules volgt, wij regelen de trainer. Simpel. De prijs hangt af van het aantal deelnemers en modules. Interesse of nieuwsgierig? Voor een op maat gemaakte offerte neem je contact op met de Academiecoördinator Ellen Rozeman.

Ze is te bereiken op e.rozeman@nvs-nvl.nl of 030-2543929

De modules: kies en neem contact op!

Hieronder het complete overzicht!

 1. Visie
 2. Visie bepaalt het handelen van de zorgcoördinator. Tijdens deze module wisselen deelnemers hun visie op zorg en ondersteuning met elkaar uit. Door met elkaar te praten over wat ondersteuning precies is, wat de grenzen ervan zijn, wat de missie en de cultuur van de school is (of zou moeten zijn) en door dit uit te wisselen met collega’s, ontwikkelt de zorgcoördinator een eigen visie op ondersteuning. De module is gericht op het maximaal leren van én met elkaar.

  Duur: 2,5 uur
  Voorkennis: Geen
  Doelgroep: Beginnende en ervaren zorgcoördinatoren, begeleiders passend onderwijs en groepen van het samenwerkingsverband

 1. Ondersteuningsstructuur
 2. Deelnemers wisselen tijdens deze module hun visie op de ondersteuningsstructuur met elkaar uit. Door met elkaar te praten over taken, rollen en verantwoordelijkheden, ontwikkelt de zorgcoördinator een goed beeld van mogelijke ondersteuningsstructuren binnen het vo. De module is gericht op het maximaal leren van én met elkaar.

  Duur: 2,5 uur
  Voorkennis: Geen
  Doelgroep: Beginnende en ervaren zorgcoördinatoren, begeleiders passend onderwijs en groepen van het samenwerkingsverband

 1. Positie en positionering
 2. Tijdens deze module wisselen deelnemers hun visie op de positie van de zorgcoördinator met elkaar uit. Op basis van de ‘De beroepsstandaard voor de zorgcoördinator’ gaan we het gesprek aan over de rol, taken en verantwoordelijkheden binnen de eigen organisatie en die binnen het samenwerkingsverband. Door middel van opdrachten geven deelnemers elkaar handvatten voor de eigen positionering.

  Duur: 3,5 uur
  Voorkennis: Geen
  Doelgroep: Beginnende en ervaren zorgcoördinatoren, begeleiders passend onderwijs en groepen van het samenwerkingsverband

 1. Passend Onderwijs
 2. Beginnende zorgcoördinatoren krijgen in deze module een stoomcursus passend onderwijs. In 2,5 uur leren de zorgcoördinatoren alles over de wet Passend Onderwijs, de transformaties en transities en het beleidskader. We kijken ook naar indiceren en arrangeren, OPP, TLV en de zorgplicht. Daarnaast praten we over het spanningsveld tussen het samenwerkingsverband, de school en de gemeente. De module is gericht op kennisoverdracht, zodat de zorgcoördinator met de benodigde basiskennis over het passend onderwijs de deur uit gaat.

  Duur: 2,5 uur
  Voorkennis: Geen
  Doelgroep: Beginnende zorgcoördinatoren

 1. Gesprekstechnieken
 2. Beginnende zorgcoördinatoren krijgen in deze module de basisvaardigheden rondom gespreksvoering met ouders, leerlingen en collega’s aangereikt. Door te oefenen met een aantal technieken, leert de zorgcoördinator de eigen gesprekstechniek aan te passen aan het soort gesprek en het beoogde doel. De module is gericht op het oefenen van motiverende, coachende en slecht-nieuwsgesprekken. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een trainingsacteur. De deelnemer heeft geen specifieke voorkennis nodig.

  Duur: 3,5 uur
  Voorkennis: Geen
  Doelgroep: Beginnende zorgcoördinatoren

 1. Handelingsgericht werken
 2. Beginnende zorgcoördinatoren leren de zeven basisbasisprincipes van handelingsgericht werken. Zij leren bovendien hoe zij dit kunnen vertalen naar handelingsgerichte ondersteuning binnen de basisondersteuning en extra ondersteuning. Hoe handelingsgericht te formuleren in het OPP, bij het stellen en evalueren van doelen en systematisch en transparant werken. De module is gericht op kennisoverdracht, zodat de zorgcoördinator met de benodigde basiskennis de deur uit gaat. De deelnemer heeft geen specifieke voorkennis nodig.

  Duur: 2,5 uur
  Voorkennis: Geen
  Doelgroep: Beginnende zorgcoördinatoren

 1. Samenwerkingsverband
 2. Beginnende zorgcoördinatoren worden ingewijd in de werkwijze van hun samenwerkingsverband. Daarbij is aandacht voor het ondersteuningsplan van het SWV, beleid, grenzen tussen scholen en SWV, kwaliteitszorg en borging, verantwoordelijkheden, financiën, MDO / ZAT en samenwerking met externe partijen. Zo mogelijk wordt onderling uitgewisseld, aan de hand van een casus of voorbeeld. De module is gericht op kennisoverdracht, zodat de zorgcoördinator met de benodigde basiskennis de deur uit gaat. De deelnemer heeft geen voorkennis nodig.

  Duur: 2,5 uur
  Voorkennis: Geen
  Doelgroep: Beginnende zorgcoördinatoren

 1. Ouderparticipatie
 2. Tijdens deze module wisselen deelnemers hun visie uit op ouderparticipatie met elkaar. Het doel is om als school een eigen visie te ontwikkelen op de positie en rol van hun specifieke doelgroep-ouders. Daarbij komt aan de orde hoe je met ouders kunt samenwerken, ieders verantwoordelijkheden, wie wat bepaalt, wat te doen als ouders en school niet hetzelfde willen. De module is gericht op het maximaal leren van én met elkaar.

  Duur: 2,5 uur
  Voorkennis: Geen
  Doelgroep: Beginnende en ervaren zorgcoördinatoren, begeleiders passend onderwijs en groepen van het samenwerkingsverband

 1. Procedures en verantwoording
 2. In deze praktische module maken beginnende zorgcoördinatoren kennis met de procedurele kant van hun vak, waarbij het gaat om dossiervorming en OPP, leerlingvolgsysteem, ondersteuningsbeleid en -verantwoording, aanvraag ondersteuningspakketten en arrangementen, financiën, aanvraag TLV, etc. De deelnemer neemt specifieke informatie van de eigen school mee, zoals OPP, een ondersteuningsplan, de begroting, een financieel overzicht en dergelijke. De module is gericht op kennisoverdracht en praktische oefeningen, zodat de zorgcoördinator met de benodigde basiskennis de deur uit gaat.

  Duur: 2,5 uur
  Voorkennis: Geen
  Doelgroep: Beginnende zorgcoördinatoren

 1. Specifieke ondersteuningsbehoeften
 2. Beginnend en ervaren zorgcoördinatoren doen basiskennis op van bijzondere ondersteuningsbehoeftes bij AD (H.D, Autisme, NLD, ODD, Hechtingsproblematiek, Depressie, Burn-out, Hoogbegaafdheid, Onderpresteren, Motivatieproblemen etc.). Uitgangspunt hierbij is dat de zorgcoördinator niet ‘behandelt’, maar wel basale kennis in huis moet hebben om ondersteuningslijnen te kunnen bewaken en coördineren. De module is gericht op kennisoverdracht zodat de zorgcoördinator met de benodigde basiskennis de deur uit gaat. De deelnemer heeft geen specifieke voorkennis nodig.

  Duur: 2,5 uur
  Voorkennis: Geen
  Doelgroep: Beginnende en ervaren zorgcoördinatoren, begeleiders passend onderwijs en groepen van het samenwerkingsverband

 1. Testgegevens en toetsinstrumenten
 2. Als zorgcoördinator is het handig om testgegevens op hoofdlijnen te kunnen lezen. In deze module zoomen we in op de meest gebruikte testen, zodat de beginnende zorgcoördinator basiskennis opdoet die nodig is om ondersteuningslijnen te kunnen bewaken en coördineren. De module is gericht op kennisoverdracht. De deelnemer heeft geen specifieke voorkennis nodig.

  Duur: 2,5 uur
  Voorkennis: Geen
  Doelgroep: Beginnende zorgcoördinatoren

 1. Privacy
 2. Wetgeving, protocol, dossiervorming, communicatie met ouders en anderen, zorgvuldigheid, hoe gaan externe partners met privacy om? Een juridisch interessante, maar ook aan verandering onderhevige module die we door een externe expert willen laten geven. Hiervoor zijn we momenteel nog in gesprek. Deze laatste module is dan ook nog niet te bestellen, maar er wordt aan gewerkt!