Het WOSO-congres: het belang van opleidingen voor begeleiders

Op 9 oktober werd tijdens het WOSO-congres (Werkverband Opleidingen Speciale Onderwijszorg) het nieuwe profiel van de master Educational Needs (MEN, voorheen de SEN) gepresenteerd. Namens de NVS-NVL doet beleidsmederwerker Elzeline Bergisch verslag van het congres.

passend onderwijs Large

Prof. Drs. Dolf van Veen maakte op het congres duidelijk dat de kennisbasis en attitude van leraren blijvend ondersteund moet worden, dus niet alleen middels opleiding(en). Daarnaast meent hij dat functionarissen zoals zorgcoördinatoren zowel in de opleiding als daarna ondersteund moeten worden om in hun school de slag naar inclusiever werken te kunnen maken. Hij pleit ervoor dat schooldirecteuren en bestuurders meer thuis moeten raken in systeemdenken en dat scholen moeten samenwerken met belendende sectoren.

In de daaropvolgende forumdiscussie met Drs. Monique Vogelenzang, Drs Frank Jaarsma en Dr. Lisette Munneke werd duidelijk dat het in de opleidingen meer zou moeten gaan over hoe je onderwijs organiseert. Gegevens uit het onderzoek van Drs. Marco Snoek onder 1000 alumni en 400 werkgevers van studenten van de MEN onderstrepen dit. De sturing op processen in de school scoort laag in het onderzoek; studenten vinden dat ze daar te weinig over leren en hebben het idee dat ze er weinig invloed op hebben. Dit vraagt dus om een aanpassing in het curriculum van de opleidingen.

Workshop

Het congres gaf in de middag ruimte aan workshops. Tijdens de workshop ‘Afstuderen met meer plezier en impact’ kregen deelnemers een concrete opdracht. Op dit moment is het zo dat studenten van de MEN een praktijkgericht onderzoek houden in hun beroepspraktijk. Daarover schrijven ze een masterthesis. Uit onderzoek blijkt echter dat de opbrengsten van deze praktijkgerichte onderzoeken niet duurzaam zijn: de praktijk wordt vaak niet aangepast naar aanleiding van het onderzoek. In de workshop werd gevraagd of het praktijkgerichte onderzoek überhaupt de juiste opdracht is en hoe het eventueel anders zou moeten om de duurzaamheid te vergroten. Tijdens gesprekken werd duidelijk dat de deelnemers vonden dat er meer aandacht zou moeten zijn voor hoe je de praktijk kan verbeteren en hoe je als student MEN op die processen zou kunnen sturen.

Belangrijk

Voor de NVS-NVL en de leden is het belangrijk om betrokken blijven bij de ontwikkelingen in het brede onderwijsveld en specifiek bij de opleidingen die onze leden gevolgd hebben of nog volgen. Tijdens het congres vroeg ik mij steevast af welke opleidingen onze leden gevolgd hebben en wat deze hen gebracht hebben. Als je het leuk vindt om dat naar aanleiding van dit verslag te laten weten, dan hoor ik het graag: e.bergisch@nvs-nvl.nl