Onze reactie op het regeerakkoord

In een regeerakkoord sneuvelen verkiezingsbeloftes. Zo werkt dat met consensus: je krijgt nooit helemaal je zin. Als belangenbehartiger van de begeleider en begeleiding reageren we kritisch opbouwend.

door Tessa Leonhard, directeur

tessa leonhard nvs nvlWij zijn verheugd dat maatwerk, talentontwikkeling en gelijke kansen belangrijke speerpunten zijn voor de komende jaren. Dit sluit aan bij de ontwikkelingen die we zien in het onderwijs en in de maatschappij van de afgelopen jaren en het sluit aan bij de noden van de leerling op weg naar zijn of haar optimale toekomst.

In dit licht vinden we het echter een gemiste kans dat de begeleider in de breedste zin des woords in het geheel buiten beschouwing wordt gelaten. Decanen, studieloopbaanbegeleiders, zorgcoördinatoren en leerlingbegeleiders spelen bij uitstek een belangrijke rol bij deze speerpunten.

Ongebrijpelijk is dat LOB in het regeerakkoord niet wordt genoemd. En dat terwijl de regerende partijen dit in hun partijprogramma’s wel degelijk hadden opgenomen:

 • VVD: ‘Om verkeerde studiekeuzes terug te dringen, willen we dat loopbaanoriëntatie in het voortgezet onderwijs een sterkere positie krijgt.’
 • D66: ‘…investeren in opleidings- en beroepskeuze, omdat nog steeds te veel (en met name niet-westerse) kinderen kiezen voor een opleiding met beperkte arbeidsmarktkansen. Beroepskeuzebegeleiding moet op talent gebaseerd zijn.’
 • CDA: ‘Een betere loopbaanoriëntatie en schakelprogramma’s kunnen voorkomen dat zij achteropraken of voortijdig uitvallen.’

 • Verder vinden wij de verkiezingsprogramma’s genoemde maatregelen voor het verbeteren van passend onderwijs nog te beperkt. CU, D66 en CDA beloofden in hun partijprogramma’s het vereenvoudigen van het aanvragen van budgetten en minder bureaucratie. Die zien we niet terug in het regeerakkoord. Met ‘onafhankelijk toezicht op samenwerkingsverbanden’ lijkt de bureaucratie eerder toe te nemen. Investeren in de begeleider en goede begeleiding op de werkvloer had onze voorkeur gehad.

  Gelukkig houden de regerende partijen hun beloftes als het gaat om investering in zowel leerlingen met een onderwijsachterstand en hoogbegaafde leerlingen, het vergroten van ouderbetrokkenheid (zowel bij LOB als leerlingondersteuning van groot belang) en het terugdringen van het aantal thuiszitters. De investering in het beroepsonderwijs en goede afspraken over overgang van vmbo naar mbo en van mbo naar hbo vinden we daarbij voorzichtig, maar positief.

  Hoewel in een consensusdemocratie een staat van permanente ontevredenheid loert, vinden wij het als NVS-NVL belangrijk om het glas halfvol te zien. We kijken kritisch, maar toch met vertrouwen mee met de regering en hun plannen voor de toekomst van ons onderwijs.

  Lees hier het regeerakkoord Vertrouwen in de Toekomst

  Lees hier wat de verschillende partijen in hun partijprogramma’s beloofden

  Lees hier wat de FvOv (waarbij de NVS-NVL is aangesloten) zegt over het regeerakkoord

  En ten slotte een long read uit Bij de Les over de toekomst van onderwijs, met het oog op de veranderende arbeidsmarkt