De motie Duisenberg - Deel 3

Hoe staat het ervoor met de motie Duisenberg en de landelijke LOB-normen die in deze motie gevraagd worden? Peter Huwae - tot afgelopen schooljaar onze beleidsemedewerker LOB havo-vwo - houdt je in deze derde update weer op de hoogte.

peter huwae thHet is bijna een jaar geleden (3 november 2016) dat de motie Duisenberg is aangenomen. De verkiezingen zelf zorgden ervoor dat een van de medeondertekenaars (Mohandis, PvdA) niet terugkeerde in de kamer, terwijl de indiener van de motie onlangs voorzitter is geworden van de VSNU.

In twee eerdere bijdragen hierover (1 & 2) is geschetst dat de NVS-NVL en VvSL samen hun standpunten hebben ingebracht en met het LAKS en de VO-raad de opdracht hebben om een kwaliteitsagenda LOB op te stellen met ‘landelijke normen waaraan loopbaanbegeleiding, studievoorlichting en studiekeuzeactiviteiten minimaal moeten voldoen’. Op 30 augustus zijn de vier genoemde partijen bij elkaar geweest en hebben een A-4tje met punten opgesteld.

 

Nu is de VO-raad al vanaf de dag na de motie tegen het opstellen van landelijke normen geweest, omdat het van mening is dat scholen zelf moeten kunnen bepalen hoe zij LOB vormgeven. Wij weten echter dat juist de scholen waar LOB nog niet goed geregeld is een prikkel van bovenaf nodig hebben om het belang van LOB ook met tijd en middelen te faciliteren (immers, waarom is het anders nog niet gebeurd?).

De VO-raad laat met het Expertisepunt LOB VO-MBO (en het eerdere stimuleringsproject) zien dat het LOB belangrijk vindt en als verantwoordelijkheid van de hele school ziet. Die visie delen wij van harte, maar juist daarom zijn landelijke normen nodig. Waar ga je anders kwaliteit aan toetsen?

Die visie delen wij van harte, maar juist daarom zijn landelijke normen nodig

Het proces duurt lang en leidt via het bestuur van de VO-raad en het schoolleidersplatform naar de ledenadviesraad weer terug naar het bestuur. In de laatste stap zal dit bestuur zich op 15 november uitspreken. Hopelijk biedt deze grondigheid een positief resultaat voor LOB. De NVS-NVL en VvSL zullen zich gezamenlijk blijven inzetten voor de in de motie gevraagde landelijke normen. Eind november kom ik met een nieuwe update.

Peter Huwae

En de visie van de NVS-NVL op LOB? Die staat hier: vmbo-mbo // havo vwo