Docent-decanen: zorg dat LOB een plek krijgt in het onderwijs van de toekomst!

Wij roepen docent-decanen, in het bijzonder leden van de NVS-NVL, op om zich aan te melden voor curriculum.nu. Voor jou is dit een unieke mogelijkheid om te werken aan het onderwijs van de toekomst en LOB als belangrijk onderdeel daarvan!

Curriculum.nu Logo

Begin 2018 starten negen ontwikkelteams van leraren en schoolleiders uit po en vo om toe te werken naar een nieuw curriculum. De Tweede Kamer heeft besloten af te zien van ontwikkelteams voor persoonsvorming en vakoverstijgende vaardigheden, alwaar LOB een belangrijke plek had kunnen krijgen. Dat is jammer, maar het biedt ook kansen! LOB is immers bij uitstek een integraal thema dat niet zozeer los moet worden gezien van de verschillende vakken, maar juist onderdeel moet worden van alle vakken en onderdeel van het onderwijs als geheel. Daarom is het van groot belang dat in elk ontwikkelteam leraren en schoolleiders deelnemen met een 'LOB-pet' op.

Vandaar onze oproep om mee te doen!

Hoe werkt het?

  1. Je meld je vóór 13 oktober a.s. aan op curriculum.nu (let op: dit is best een uitgebreide vragenlijst, die je overigens niet in één keer hoeft in te vullen)
  2. Stuur een mailtje naar m.drenth@nvs-nvl.nl (beleidsmedewerker LOB bij de NVS-NVL) dat je je als leraar met LOB-pet hebt aangemeld.
  3. De selectiecommissies selecteren uit de aanmeldingen de deelnemers voor de ontwikkelteams. De geselecteerden met LOB-pet nodigen wij graag uit voor een bijeenkomst in het voorjaar van 2018.
  4. De ontwikkelteams werken in 2018 vier keer drie opeenvolgende dagen samen in zogenaamde ontwikkelsessies.
  5. Na elke sessie delen de teams de tussenproducten met ontwikkelscholen en andere betrokkenen om inbreng en reacties te verzamelen. De ontwikkelteams gebruiken de feedback om hun bouwstenen bij te schaven. De NVS-NVL en de VvSL zullen in deze ‘feedbackloops’ een gezamenlijke LOB-reactie geven op de tussenproducten.
  6. Het definitieve pakket van bouwstenen wordt begin 2019 aan de Tweede Kamer aangeboden. Nadat de Tweede Kamer hierover heeft besloten, worden de bouwstenen vervolgens gebruikt om geactualiseerde kerndoelen en eindtermen te ontwerpen
  7. Het nieuwe curriculum moet in 2021 ingaan.

Je hoeft dit overigens allemaal niet in je vrije tijd te doen: er is een vergoeding beschikbaar voor vrijstelling/vervanging. Exacte bedragen weten? Klik hier

Heb je interesse, maar nog wel vragen of twijfels? Aarzel niet en neem contact op met de NVS-NVL (via m.drenth@nvs-nvl.nl) of met curriculum.nu (via info@curriculum.nu)