Conferentie werken aan een inclusieve maatschappij

Op 5 en 6 oktober vindt in De Werelt in Lunteren de conferentie 'Werken aan een inclusieve maatschappij' plaats.

De conferentie stimuleert, prikkelt en inspireert de deelnemers om deel te nemen aan deze transitie, vanuit ieders eigen taak en doelstelling. Deze conferentieis is bedoeld voor schoolbestuurders en hun partners bij gemeenten, jeugdhulpverlening en leerplicht, leidinggevenden en medewerkers van samenwerkingsverbanden po en vo, jongeren, ouders.

Ga voor meer informatie naar de website.