Brief voor aandacht voor juistheid vakkenpakket bij overstap leerlingen

Elk jaar is er een groep leerlingen die overstapt van het ene profiel naar het andere profiel of die overstapt naar een andere schoolsoort. Deze overstappen hebben consequenties voor de samenstelling van het vakkenpakket.

Over het algemeen worden deze wijzigingen zonder problemen uitgevoerd. Toch komen er elk jaar meldingen betreffende leerlingen die, na een overstap, een vakkenpakket hebben waarmee zijn niet meer voldoen aan de eindexameneisen. Dit is zowel voor de school als de leerling vervelend.

Via deze brief wil het Ministerie van OCW decanen vragen om bij deze groep leerlingen er alert op te zijn dat het aangepaste vakkenpakket voldoet aan alle exameneisen.

Download de brief hier!