Brief aan eindexamenkandidaten

Het ministerie stuurt via DUO een voorlichtingsbrief aan alle eindexamenkandidaten. Mentoren en decanen krijgen deze brief niet. Download hem via de link in dit artikel.

Net als vorig jaar wordt er vanuit het Ministerie van OCW in oktober een brief naar alle eindexamenkandidaten gestuurd, met daarin informatie over het hoger onderwijs. De brief wordt door DUO verzonden en vanwege de mogelijke kabinetswisseling wordt hij dit jaar niet ondertekend door de minister, maar door de directeur Hoger Onderwijs en Studiefinanciering. Het is nuttig dat je als decaan of mentor ook op de hoogte bent van deze brief. U kunt hem hier downloaden.

Brief aan eindexamenkandidaten (.doc)