Uitnodiging brainstorm handreiking voor soepele overgang vo-ho

Oproep: denk mee over een soepelere doorstroom voor jongeren met een specifieke ondersteuningsbehoefte.

Er is een grote behoefte aan meer informatie over hoe je leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte, zoals dyslexie, fysieke beperkingen, autisme maar ook aan depressie, faalangst en NAH, goed kan voorbereiden op de overgang naar het hoger onderwijs. Hiervoor slaan de VO-raad, het NJi en h+s de handen ineen: deze partijen willen hiervoor graag samen met personen uit de praktijk een handreiking ontwikkelen. Om zicht te krijgen op wat u denkt dat belangrijk is voor zo’n handreiking we graag met elkaar in gesprek.

Daarom ook deze uitnodiging aan de achterban van de NVS-NVL. Aanmelden kan door een mail te sturen naar steunpuntpassendonderwijs@vo-raad.nl met als onderwerp ‘brainstorm overgang vo-ho’.

Datum & locatie

Datum: Dinsdag 12 september van 10.30 tot 12.30 uur (aansluitend lunch).
Locatie: wordt nog bekend gemaakt, in ieder geval in Utrecht.

Programma

-      We starten met informatie over studeren met een functiebeperking

-      Dialoog:

o    Wat heeft de leerling nodig?

o    Wat gebeurt er nu al aan voorlichting voor deze groep?

o    Wie is verantwoordelijk voor signalering, begeleiding en informatievoorziening voor deze groep?

o    Wat heb je nodig binnen je school en externe netwerk?

o    Wat voor type handreiking zou hierbij helpen?