Start nieuwe aanvraagronde experiment doorlopende leerlijnen vmbo-mbo

In oktober kunnen er weer aanvragen worden ingediend voor de experimenten doorlopende leerlijnen vmbo-mbo met de vakmanschaproute. In het schooljaar 2014-2015 zijn experimenten met de vakmanschaproutes, technologie- en beroepsroutes gestart, met als doel de uitval rond de overgangen te verkleinen. 

Vakmanschaproute

De vakmanschaproute 2 is voor leerlingen van de basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg en leidt op tot een mbo-diploma niveau 2.

De vakmanschaproute 3 is voor leerlingen van de kaderberoepsgerichte leerweg en leidt op tot een mbo-diploma niveau 3.

Beroepsroute/technologieroute

De beroepsroute en de technologieroute is voor leerlingen van de kaderberoepsgerichte, gemengde en theoretische leerweg en leidt op tot een mbo-diploma niveau 4 voor de bol of de bbl. De beroepsroute is voor alle sectoren. 

Aanvraag indienen

Er kunnen in het najaar van 2017 aanvragen voor de vakmanschaproute worden ingediend om te kunnen starten met de leerroutes in schooljaar 2017-2018. Aanvragen kunnen ingediend worden vanaf 1 oktober 2017 tot en met 31 oktober 2017. Er kunnen geen aanvragen meer worden ingediend voor de beroepsroute.

Meer informatie

Voor meer informatie en ondersteuning kunt u terecht op de website van DUS-I. Na de schoolvakanties zal er een voorbeeldaanvraagformulier en samenwerkingsovereenkomst beschikbaar zijn op de website van DUS-I. Indien u vragen heeft of een concept-aanvraag (voorschouw) met ons wilt bespreken voor de vakmanschaproute dan kunt u een mail sturen naar DUS-I via ocwsubsidies@minvws.nl.