Onderwijs2032: de stand van zaken

Op vrijdag 23 juni spraken vertegenwoordigers van de NVS-NVL en de VvSL met de directeur van het bureau Onderwijs2032. Het doel van dit gesprek was om de decanenverenigingen bij te praten en om te kijken wat we verder in het traject kunnen betekenen.

Door Peter Huwae

Een Kamermeerderheid wil door met de ontwikkeling van een eigentijds onderwijsaanbod in het basis- en voorgezet onderwijs. Dit is de uitkomst van het Algemeen Overleg van donderdag 20 april. De Kamerleden spraken met staatssecretaris Dekker (OCW) over de volgende stap naar dit nieuwe onderwijsaanbod; de Kamer stelde een aantal aanpassingen voor op dit plan en nam hiertoe een aantal moties aan. Zo is er groen licht gegeven voor de herziening van het curriculum en is men akkoord met de voorgestelde werkwijze d.m.v. ontwikkelteams. In een van de moties sneuvelden echter de geplande ontwikkelteams voor persoonsvorming en vakoverstijgende vaardigheden.

Ontwikkelteams
De ontwikkelteams voor de herziening van het curriculum bestaan uit tien personen en worden samengesteld uit vakdocenten uit het primair onderwijs en de verschillende niveaus van het vo. Ze zullen door een selectieteam (bestaande uit iemand van het SLO, een vakinhoudelijk expert en een lid van de Coördinatiegroep 2032) gekozen worden. De ontwikkelteams moeten de bouwstenen maken voor de herziening van de kerndoelen. Een adviesgroep zal de ontwikkelgroepen begeleiden; de opzet van de procedure is te vinden via deze link (pdf). De tijdstippen kloppen niet helemaal meer, omdat alles inmiddels is vertraagd.

De rol van de NVS-NVL en VvSL
Wat kan rol zijn van decanenverenigingen? Omdat LOB vooral terug zou moeten komen in het thema persoonsontwikkeling en omdat er voor dit thema geen ontwikkelgroep komt, zal de inhoudelijke inbreng vooralsnog beperkt zijn. We kunnen tussentijds actief feedback leveren op wat de ontwikkelteams produceren. De tweede mogelijkheid is dat docent-decanen uit achterban van NVS-NVL & VvSL met een LOB-pet op plaatsnemen in de ontwikkelteams van de verschillende vakken. Heeft u hiervoor interesse? Mail mij dan op p.huwae@nvs-nvl.nl.

NVS-NVL & VvSL gaan samen kijken hoe dit aan te pakken. Wellicht organiseren in het begin van volgend schooljaar samen een  infomiddag over de participatie bij de ontwikkelingen van onderwijs 2032. Dan zal ook de werving van docenten starten voor de ontwikkelteams.

Wij houden je op de hoogte.

Peter Huwae, beleidsmedewerker havo-vwo