Vier hoofdlijnen van de wet 'vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het mbo'

Belangrijke informatie voor decanen en SLB'ers: wat moet u weten met betrekking tot de wet vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het mbo?

Door Inge Kirsten

Afgelopen weken organiseerde het ministerie van OCW voorlichtingsdagen om te informeren over het toelatingsrecht tot het mbo. Deze bijeenkomsten hadden een voorbereidend karakter: decanen en SLB’ers worden straks geacht om te weten welke gevolgen de wet heeft op hun leerlingen en studenten. Over drie weken zal het ministerie een presentatie verspreiden naar de deelnemers, met daarin vragen en antwoorden die zijn gesteld. Hieronder een samenvatting met de vier belangrijkste punten die u in acht moet nemen met betrekking tot de wet vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het mbo.

1. Aanmelddatum en plicht tot gegevensuitwisseling:

 • Alle aspirant-studenten melden zich vanaf schooljaar 2018-2019 uiterlijk aan op 1 april. Dit geldt ook voor entreeopleidingen;
 • De student kan na aanmelding nog wel switchen van keuze;
 • Vo en mbo wisselen aanmeldgegevens met elkaar en met gemeenten uit;
 • Er wordt een ICT-systeem ontwikkeld van en door het veld, waarin vo-scholen hun leerlingen aanmelden;
 • De student kan zich op meerdere mbo-opleidingen aanmelden.

2. Studiekeuzeadvies:

 • De student heeft hier recht op bij vroegtijdig aanmelden;
 • Het helpt de student om definitieve keuze te maken;
 • Is geen breed loopbaanadvies en is niet bindend;Gebeurt in aanvulling op de LOB-activiteiten van het vo;
 • Het intakebeleid is vrij, maar wordt wel kenbaar gemaakt.

De leerling/student moet studiekeuzeadvies wel zelf schriftelijk aanvragen. Het advies wordt ook schriftelijk verstrekt. Het advies wordt bovendien gegeven op basis van intake-activiteiten. Binnen het ICT-systeem koppelt mbo de aanname terug aan het vo, maar niet het studiekeuzeadvies. Deze mag alleen door het mbo teruggekoppeld worden na toestemming van leerling.

3a. Toelatingsrecht

 • Studenten hebben recht tot toelating tot de opleiding van aanmelding indien:
  - Ze zich uiterlijk op 1 april aanmelden;
  - Ze voldoen aan de vooropleidingseisen;
  - Ze deelnemen aan de verplichte intakeactiviteiten.
 • Er komt een vangnet voor kwalificatieplichtigen.

Uitzonderingen op bovenstaande punten:

 • De leerling heeft niet aan de voorwaarden voor toelatingsrecht voldaan;
 • Bij opeidingen met een numerus fixus opleidingen;
 • Bij drie keer een negatief bindend studiekeuzeadvies of zes jaar in het mbo zonder diploma;
 • Opleidingen die aanvullende eisen mogen stellen.

3b. Bindend Studiekeuzeadvies (BSA)

 • Wordt in het eerste jaar gegeven;
 • Negatief BSA wordt gegeven bij onvoldoende studievorderingen over de gehele linie en geen uitzicht op diploma;
 • Het is een zorgvuldig traject met een schriftelijke waarschuwing vooraf;
 • Na negatief BSA biedt instelling alternatieve opleiding aan, al dan niet binnen de instelling.

4. Ministeriële regeling

Deze wordt opgesteld voor:

 • Opleidingen die eisen mogen stellen i.v.m. toekomstig beroep of onderwijsconcept;
 • Opleidingen waarin een actualisatie van de doorstroomregeling gemaakt wordt.

Publicatie hierover wordt dit najaar verwacht.

De afspraken ten aanzien van het toelatingsrecht tot het mbo zullen ook via social media, diverse websites, posters en radiospots gecommuniceerd worden naar studenten, ouders, mentoren en docenten. Ik houd jullie op de hoogte, houd onze website en nieuwsbrief dus in de gaten.

Inge Kirsten LOB, beleidsmedewerker vmbo-mbo