Tussenjaar: informatief artikel in NRC

De worsteling van menig leerling, ouder én begeleider: het tussenjaar. Hoe maak je het tot een succes? 

Daniëlle Vogels is bij uitstek de expert over het tussenjaar. Lees vooral het interview met haar in NRC, van 23 juni j.l., want daarin staan praktische tips. Voor begeleiders die goed voorbereid willen zijn op gesprekken met leerlingen (en hun ouders), geeft Daniёlle twee keer een training over het onderwerp. Zelf zegt ze er het volgende over: ‘Onafhankelijke voorlichting over een tussenjaar is van belang voor alle mbo, havo en vwo-scholieren; omdat uit diverse onderzoeken blijkt dat een goed ingevuld tussenjaar een waardevolle extra voorbereiding kan zijn op een opleiding in het hoger onderwijs, maar er zijn ook risico’s aan verbonden. Deze risico’s zijn groter als een tussenjaar niet goed wordt voorbereid. Met onafhankelijke voorlichting bedoel ik dat deze niet wordt gegeven door mensen die werken voor organisaties die activiteiten verkopen die kunnen worden gebruikt als invulling van een tussenjaar.’

Training: Doorstuderen of een tussenjaar? Help leerlingen en ouders op weg.