Beroepsstandaard voor de Zorgcoördinator uitgereikt

Op donderdag 1 juni reikte de NVS-NVL het eerste exemplaar van de Beroepsstandaard voor de Zorgcoördinator uit aan Christianne Mattijssen, directeur Voortgezet Onderwijs bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

 De standaard is een onmisbaar middel waarmee we de zorgcoördinator sterker willen positioneren binnen de school. Het belang van het werk van de zorgcoördinator wordt breed erkend en is sinds de wet Passend Onderwijs van kracht ging alleen maar belangrijker geworden. We horen echter nog steeds dat deze functionaris binnen de school of bij de gemeente onvoldoende gezien wordt. De Beroepsstandaard maakt daarom inzichtelijk wat er van de zorgcoördinator verwacht wordt en dient als maatstaf waaraan de zorgcoördinator het beroepsmatig handelen kan toetsen. Met een heldere set aan codes, richtlijnen en praktijkvoorbeelden geeft het handvatten voor de kwaliteit van de beroepsgroep. Met de standaard op zak kan deze onderwijsfunctionaris zich sterker opstellen bij de schoolleiding, in het samenwerkingsverband en bij externe instanties.

De Beroepsstandaard is gratis voor leden. U ontvangt deze binnenkort.

Mattijssen over de uitreiking: ‘Het Ministerie van OCW vindt deze uitreiking ontzettend belangrijk, want passend onderwijs en de transitie jeugdzorg  zijn complexe operaties. In beide gevallen staan jongeren die net wat extra aandacht nodig hebben centraal. Docenten geven aan veel werkdruk te ervaren, in het publieke debat wordt er gesproken over hoe de middelen van samenwerkingsverbanden het best verdeeld kunnen worden en ouders willen de beste plek voor hun kind. De zorgcoördinator speelt een duidelijke rol voor deze partijen, door mee te denken met docenten, onderdeel te zijn van het samenwerkingsverband en met ouders te spreken over de beste plek voor hun kind. Vanuit het Ministerie van OCW kijken we dan ook met veel interesse naar hoe de zorgcoördinator zich met deze Beroepsstandaard beter positioneert.’