Expertisecentrum handicap + studie: 'Vult u onze vragenlijst in?'

Het Expertisecentrum handicap + studie onderzoekt wat er beter kan in de voorlichting en doorstroom van studenten met een functiebeperking van het vo naar het hoger onderwijs. Ze vragen begeleiders om hun vragenlijst in te vullen.

Expertisecentrum handicap + studie (h+s) ondersteunt hogescholen en universiteiten bij het toegankelijk maken van onderwijs voor studenten met een functiebeperking. H+s streeft er naar dat studenten met zo min mogelijk (extra) belemmeringen kunnen studeren. Goede voorlichting speelt een essentiële rol, ook als het om de aansluiting van voortgezet onderwijs naar hoger onderwijs gaat. Om zicht te krijgen op wat beter kan, legt het Expertisecentrum u graag een vragenlijst voor.Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer 10 minuten in beslag (hier klikken). 

De input van de vragenlijst wordt gebruikt om een informatiebrochure/infographic te ontwikkelen voor het voortgezet onderwijs. Voorbeeld van zo’n infografic over financiën vindt u hier.