Vacature: Beleidsmedewerker Leerlingondersteuning

De NVS-NVL bevindt zich in een innovatietraject. We staan voor de uitdaging om flexibel in te spelen op de ontwikkelingen in het onderwijs en de maatschappij en samen met leden een voortrekkersrol te vervullen als het gaat om loopbaanontwikkeling en leerlingondersteuning. Wij zijn voor het schooljaar 2017-2018 op zoek naar een beleidsmedewerker Leerlingondersteuning voor 0,3fte!

 

Wie wij zijn

De NVS-NVL is de onderwijsvereniging (+/- 2100 leden) voor alle begeleiders in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. We zien loopbaanontwikkeling (leren kiezen) en leerlingondersteuning (leren leren) als twee kanten van dezelfde medaille (de leerling/student) en willen een kompas zijn voor alle begeleiders die zich hiermee bezig houden, met als doel die leerling/student te begeleiden naar zijn/haar optimale toekomst. Bij de NVS-NVL zijn decanen, LOB coördinatoren, studieloopbaanbegeleiders, mentoren, leerlingbegeleiders en zorgcoördinatoren aangesloten.

De NVS-NVL bevindt zich in een innovatietraject. We staan voor de uitdaging om flexibel in te spelen op de ontwikkelingen in het onderwijs en de maatschappij en samen met leden een voortrekkersrol te vervullen als het gaat om loopbaanontwikkeling en leerlingondersteuning.

Wij zijn voor het schooljaar 2017-2018 op zoek naar een:

Beleidsmedewerker Leerlingondersteuning

Voor 0.3 fte (die uitsluitend kan worden ingevuld via de GOVAK regeling)

Omschrijving

Als Beleidsmedewerker Leerlingondersteuning is het jouw doel om met de vereniging de kwaliteit van ondersteuning en begeleiding van leerlingen en mbo-studenten te verbeteren. Dat doe je door een vraagbaak en aanspreekpunt te zijn voor zorgcoördinatoren en leerlingbegeleiders, door activiteiten voor deze doelgroepen te organiseren en door verbindingen te leggen tussen leden en tussen de vereniging en verwante organisaties.

Je taken en verantwoordelijkheden zijn:

 • Signaleren van kansen, aanknopingspunten, problemen en bedreigingen bij leerlingbegeleiders en zorgcoördinatoren;
 • Vertalen daarvan in concrete plannen en activiteiten;
 • Werven, coördineren en motiveren van ambassadeurs voor de NVS-NVL, die samen met jou die activiteiten gaan organiseren;
 • Organiseren van de jaarlijkse Dag van de Zorgcoördinator (in een klein team);
 • Onderhouden van een kennisnetwerk (samen met ambassadeurs);
 • Ingaan op of beantwoorden van vragen/verzoeken van leden;
 • Bijdragen aan de informatievoorzieningsfunctie van de vereniging door input aan te leveren voor de nieuwsbrief, de website en Bij de Les.

 • Profiel

 • Je bent op de hoogte van de ontwikkelingen die spelen op het terrein van leerlingbegeleiding en Passend Onderwijs;
 • Je bent op de hoogte van de uitdagingen en kansen waar zorgcoördinatoren mee worstelen in hun spilfunctie binnen Passend Onderwijs;
 • Je hebt zelf minimaal 3 jaar ervaring als zorgcoördinator, ondersteuningscoördinator of leerlingbegeleider (of aanverwante functie) in vo en/of mbo;
 • Je hebt een helicopter view en bent in staat een visie op de (kwaliteit van) ondersteuning en begeleiding van leerlingen / studenten te ontwikkelen die de eigen schoolpraktijk overstijgt;
 • Je bent proactief, gestructureerd, flexibel en bestuurlijk sensitief;
 • Je beschikt over een netwerk buiten je school en vindt het leuk om dat uit te breiden;
 • Je hebt ervaring met het organiseren van activiteiten voor de eigen doelgroep.

 • Plaats in de organisatie

  Je bent voor 1,5 dag per week beschikbaar voor de NVS-NVL. Voor je functie zal je regelmatig afspraken en activiteiten in het land hebben, maar om de lijnen kort te houden streven we ernaar dat iedereen minimaal een vaste dag (bij voorkeur op woensdag) op het bureau in Utrecht aanwezig is.

  Het bureau bestaat uit negen personen: een administratief medewerker, een financieel medewerker, een medewerker organisatie & communicatie, een communicatieadviseur, een academie-coördinator, drie beleidsmedewerkers en een directeur. Op deze manier zijn inhoud, strategie en uitvoering met elkaar verbonden op één plek.

  De beleidsmedewerkers zoeken waar mogelijk de samenwerking met elkaar om de verschillende terreinen met elkaar te verbinden. De beleidsmedewerkers hebben maandelijks overleg met de directeur, hebben regelmatig contact met de communicatieadviseur en zijn tweemaal per jaar aanwezig bij de Ledenraad vergadering. Je rapporteert en legt verantwoording af aan de directeur.

  Wat bieden wij?

  Een boeiende functie in een bloeiende organisatie, waarin jij de kans krijgt het belang en de kwaliteit van goede leerlingondersteuning en sociaal-emotionele begeleiding binnen het onderwijs te vergroten, kennis en ervaring op te doen buiten de school en een groot netwerk op te bouwen.  

  De beleidsmedewerkers worden door middel van de GOVAK regeling vrijgemaakt voor 1,5 dag (= 8 verlofeenheden = 0.3 fte) per week. De NVS-NVL betaalt vervangingskosten voor deze uren aan je school volgens een vast bedrag per verlofeenheid. Jouw salaris en aanstelling blijven dus hetzelfde. Vanuit de COA-VO (artikel 16.5) zijn scholen in principe verplicht mee te werken aan deze regeling, maar het is belangrijk dit vooraf goed met je school te overleggen.

  Je gaat de verbintenis aan voor een jaar, met intentie tot verlenging, waarbij tijdig zal worden geëvalueerd of continuering tot de mogelijkheden behoort (van beide kanten).

  Meer informatie

  Voor meer informatie over de vereniging kijk je op: www.nvs-nvl.nl. Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met de huidige beleidsmedewerker Simone Rütten via s.rutten@nvs-nvl.nl of met directeur Tessa Leonhard via bureau@nvs-nvl.nl of 030-2543929.

  Solliciteren?

  Stuur je motivatiebrief en CV uiterlijk 28 mei a.s. aan T. (Tessa) Leonhard, directeur van de NVS-NVL, via bureau@nvs-nvl.nl. De eerste gesprekken worden gepland in de week van 5 juni. De functie start met het begin van het nieuwe schooljaar 2017-2018.

  Klik hier om de vacature te downloaden