Uitreiking Beroepsstandaard voor de Zorgcoordinator

Op donderdag 1 juni reikt de NVS-NVL de Beroepsstandaard voor de Zorgcoördinator uit. Deze standaard is een onmisbaar middel waarmee we de zorgcoördinator sterker willen positioneren binnen de school. Het belang van het werk van de zorgcoördinator wordt breed erkend en is sinds de wet Passend Onderwijs van kracht ging alleen maar belangrijker geworden. Wij horen echter nog steeds dat de zorgcoördinator vaak het idee heeft binnen de school of bij de gemeente onvoldoende gezien te worden.

De Beroepsstandaard maakt inzichtelijk wat er allemaal van de zorgcoördinator verwacht wordt en dient als maatstaf waaraan de zorgcoördinator het beroepsmatig handelen kan toetsen. Met een heldere set aan codes, richtlijnen en praktijkvoorbeelden geeft het handvatten voor de kwaliteit van de beroepsgroep. Om het belang van dit document te onderstrepen, is de bijeenkomst gratis voor alle leden van de NVS-NVL. We overhandigen de Beroepsstandaard bovendien kosteloos aan alle aanwezigen. Tijdens de uitreiking houdt Manon Ruijters (hoogleraar aan de VU Amsterdam) een lezing over professionele identiteit. Wij nodigen u van harte uit bij de uitreiking aanwezig te zijn!

Datum: donderdag 1 juni
Tijd: 15.00-18.00 uur
Locatie: Hogeschool Domstad Utrecht, Koningsbergerstraat 9
Prijs: Gratis voor leden. Niet-leden betalen € 40,- (alle niet-leden die lid worden zijn ook gratis welkom). Let op: Iedereen die zich heeft aangemeld, maar die zich niet voor 22 mei afmeldt (no show), brengen wij € 40,- in rekening i.v.m. vooraf gemaakte kosten.  
Contact: Heeft u vragen? Dan kunt u mailen naar Simone Rütten op s.rutten@nvs-nvl.nl of belt u naar ons bureau: 030 - 254 3929

Aanmelden
U kunt zich helaas niet meer inschrijven voor de uitreiking van de beroepsstandaard.

Over Manon Ruijters
Manon Ruijters helpt professionals om de eigen professionele identiteit weer vast te pakken. Ook helpt ze organisaties om professionele identiteit een plek te geven in hun totale leren en ontwikkelen. In 2006 promoveerde ze aan de Universiteit Utrecht op een proefschrift over de diversiteit van het leren in organisaties en de 'taal van het leren'. Ruijters: ‘Mij fascineert de diversiteit die het leren van nature heeft. Van die diversiteit maken we in organisaties helaas nog te weinig gebruik. Ik help liever ambities te realiseren, dan leerdoelen!’