Lancering startstuderen.nl

banner-Startstuderen 2 208x208.ashxOp dinsdag 11 maart werd door minister Bussemaker de website www.startstuderen.nl 
gelanceerd. Het is een dusdanig bijzondere site dat een beetje tamtam wel op zijn plaats is.

Het unieke van deze site is in de eerste plaats gelegen in het feit dat vijf scholieren- en studentenorganisaties sterk betrokken waren bij het opzetten en ontwikkelen ervan. De vragen vanuit deze groep vormden de basis van de site. In een later stadium hebben de VvSL en ondergetekende namens de NVS-NVL input kunnen leveren, doordat we er met decanenogen naar hebben gekeken. 

Het tweede unieke punt is dat er niets nieuws in staat, alle info staat al op andere sites. Startstuderen.nl werkt via trefwoorden en met deeplinks wordt je meteen doorgeleid naar de juiste informatie op de juiste website. De site is prima te gebruiken als het centrale informatiepunt voor iedere scholier/student die wil gaan studeren in het hoger onderwijs. Er zijn zes ingangen te vinden over profielkeuze, studiekeuze, tijdens de studie, na de studie, geldzaken en huisvesting. Door onder meer verschillende checklists op de website kunnen scholieren en studenten de stappen aanvinken waaraan ze moeten denken voordat ze gaan studeren in het hoger onderwijs. 

Tijdens de presentatie gaf de minister aan dat zij enthousiast was over het resultaat en dat aankomend studenten zich nu makkelijker en beter kunnen informeren. Dit moet leiden tot een betere studiekeuze en dat leidt tot hoger studiesucces. 

Wat kun je ermee als decaan? 

In de eerste plaats is het een gebruiksvriendelijke site die je zelf als hoofdingang kunt gebruiken. De site zal vanuit het ministerie up to date worden gehouden, kortom het is een ideale startpagina. Verder is het een belangrijke informatiebron voor leerlingen en hun ouders. Het is van belang dat de site bij hen bekend word. Een linkje op de eigen schoolsite een stukje in het ouderblad u vindt wel een weg om deze informatiebron dichterbij brengen. De site geeft veel antwoorden. De uitdaging voor de scholen is om via LOB de leerlingen aan te zetten tot het stellen van de bijbehorende vragen, het zoeken van antwoorden, het erover praten en het laten opborrelen van nieuwe vragen. Dan pas zal het LOB-proces zich verdiepen en zullen er effecten zichtbaar worden wat betreft het studiesucces. 

Peter Huwae, sectievoorzitter havo-vwo