Directeur Harry de Jonge in Weekmail LOB van VO-Raad

Harry  TIO20decanendag2022april2010248.ashxHarry de Jonge, directeur van de NVS-NVL is uitgenodigd door het Project Stimulering LOB van de VO-Raad om deze week zijn visie te geven op wat voor hem dé voorwaarde is voor een succesvolle loopbaanoriëntatie van leerlingen:

“We weten dat verkeerde loopbaankeuzes bestaan. Terwijl ik voorzie dat studiesucces voor VO-scholen een steeds nadrukkelijke rol gaat spelen. Gelukkig is er niet zoiets als een ‘verkeerde’ ervaring op weg naar die loopbaankeuzes. Voor leerlingen kunnen goede én minder goede ervaringen even stimulerend zijn in hun oriëntatieproces. Ook een negatieve praktijkervaring kan je veel leren over eigen motieven en talenten. Hetzelfde geldt voor gesprekken met ouders, vrienden, docenten. Mits decanen en mentoren in de school de ruimte hebben om die ervaringen en gesprekken zo te verbinden, dat ze voor de leerling werkelijk richtinggevend worden."

De VO-Raad is in september 2013 gestart met een wekelijkse digitale mail waarin je door inspirerende mensen in enkele zinnen op de hoogte gebracht van hun LOB tip, ervaring of succes. Op deze manier wil de VO-Raad zoveel mogelijk mensen betrokken houden en krijgen bij LOB. Je kunt je aanmelden voor deze weekmail door een mail te sturen naar: lob@vo-raad.nl.