Stakingen in het MBO

Strike boards 041001De afgelopen tijd zijn er op verschillende plekken in Nederland stakingen geweest van mbo personeel. Na Groningen, Arnhem en Roermond, was gisteren Rotterdam aan de beurt. Tot zover geven de werkgevers nog geen krimp en zijn er geen initiatieven voor vervolg cao-overleg. Waarop zijn de onderhandelingen stuk gelopen?

Het gaat vooral om vermindering van de werkdruk. In het MBO zijn de afgelopen jaren steeds zeer algemene afspraken gemaakt over het aantal te geven lessen en de voorbereidingstijd ervan. Veel werd overgelaten aan de teams die als taak kregen de inzet van de docenten zelf te regelen. Op zich niet verkeerd als er voldoende middelen zijn om tot een goede verdeling te komen. Vaak werden docenten echter overbelast met lessen en kregen te weinig tijd voor voor- en nazorg. Ook zijn er veel klachten over de administratieve rompslomp: absentiesystemen, leerlingvolgsystemen, teamplannen maken, je eigen pop (persoonlijk ontwikkelingsplan) opstellen in samenhang met functionerings- en beoordelingsgesprekken, 850-uren verantwoording, werkuren bijhouden (LB functies) om maar enkele van de administratieve taken te benoemen. Er loopt momenteel op dit terrein een inventarisatieactie. 

Landelijke staking dreigt 

De actiebereidheid in het algemeen is ruimschoots aanwezig zoals de afgelopen weken is gebleken. Als de MBO Raad niet snel met betere voorstellen tegemoet komt aan de eisen van de stakers, dan volgt er een landelijke mbo-staking op 15 mei a.s. in Amsterdam. 

Evert Kloek, vertegenwoordiger van NVS-NVL bij FvOv