Scholen zijn gesloten, veel leerlingen en studenten volgen onderwijs op afstand. Voor kwetsbare leerlingen of leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften kan dat erg lastig zijn. Hoe kun je daar als school mee omgaan? Hoe biedt je passend onderwijs in coronatijden? We hebben informatie, tips en links op een rijtje gezet.

Lees meer...

Het zijn bijzondere tijden. Scholen zijn gesloten, veel leerlingen en studenten volgen onderwijs op afstand. Maar hoe zit het LOB? Wat zijn de gevolgen van de coronamaatregelen voor aanmelddata, studiekeuze en examens? Hoe kun je je leerlingen tóch begeleiden bij hun studiekeuzeproces? Hieronder hebben we de belangrijke informatie en tips op een rijtje gezet. We zullen dit bericht steeds bijwerken / aanvullen. 

Lees meer...

Niet voor alle leerlingen/studenten is thuis een veilige plek. Voor kinderen die seksueel misbruikt of mishandeld worden door een huisgenoot, zijn de maatregelen rondom het coronavirus extra zwaar, omdat een deel van hun leven buitenshuis wegvalt. Wat kan je als school doen als je het idee hebt dat het voor jouw leerling/student geldt? Wij zochten het uit.

Lees meer...

De NVS-NVL en de VvSL werken al enkele jaren nauw samen en streven voor een groot deel aan dezelfde doelstellingen na. Waarom zijn we dan twee verenigingen? Op 2 maart ontvingen alle leden van beide verenigingen een brief waarin verkend wordt wat de voordelen zouden zijn van een gezamenlijke toekomst.

Lees meer...

Op donderdag 27 februaru nam de Tweede Kamer het wetsvoorstel 'Wet gelijke kans op doorstroom naar havo en vwo’ aan. Er komt een algemeen doorstroomrecht voor havo-vwo. We geven hier onze eerste reactie op deze wijziging.

Lees meer...

De evaluatie van het Passend Onderwijs is naar voren gehaald. Voor de zomer 2020 wordt het stelsel geëvalueerd door en in de Tweede Kamer. In voorbereiding daarop wordt er wetenschappelijk onderzoek gedaan, maar er wordt ook een veldmeting gedaan. Om die veldmeting te kunnen doen is een flink aantal partijen uitgenodigd als vertegenwoordiging van het (onderwijs)veld. Dit heet het Impulsoverleg. Beleidsmedewerker Elzeline Bergisch over de beijdrage van de NVS-NVL bij dit overleg.

Lees meer...

Passend onderwijs staat hoog op de agenda van ouders, leerlingen, scholen, zorgpartners en politiek. Voor ieder kind een passende onderwijsplek en passende zorg, is de uitdaging waar we met elkaar voor staan. Komende maanden wordt de Wet Passend Onderwijs uit 2014 geëvalueerd. Zes netwerkpartners uit het onderwijs hebben de handen alvast ineengeslagen en geven de richting aan met een breed gedeelde Inclusieversneller.

Lees meer...