[Blog] PBS in de teams

multitaskenGezien Passend Onderwijs en wat er mogelijk op ons af gaat komen, zijn ook wij op school gestart met een PBS (Positive Behaviour Support) scholing. We staan pas aan het begin van een 3-jarig traject, waardoor de focus nu vooral op onszelf ligt en dat levert interessante discussies op.

Binnen PBS praat je niet meer over schoolregels, maar over gedragsverwachtingen. Een regel is vaak negatief geformuleerd, terwijl een gedragsverwachting uitgaat van het positieve. Uiteindelijk dienen beide het hetzelfde doel: duidelijkheid over wat er qua gedrag verwacht wordt.

Die duidelijkheid blijkt niet alleen voor leerlingen goed. Ook het personeel heeft verwachtingen van elkaar zonder dat deze goed bediscussieerd zijn. Neem nou het volgende: blijkbaar is het een universele ongeschreven regel dat je tijdens een vergadering je mobiele telefoon uitzet. Is dat bij jou op school ook zo? De regel is: mobieltjes staan uit tijdens de vergadering! De gedragsverwachting is: je houdt je aandacht bij de vergadering.

En dan komen we bij een interessant punt: ik kan mijn aandacht bij de vergadering houden terwijl ik mijn mobiel aan heb. Sterker nog: ik kan mijn aandacht bij de vergadering houden terwijl ik op mijn mobiel dingen doe! Ja, echt waar! Ik kan dus voldoen aan de gedragsverwachting, zonder me aan de regel te houden. Ik stel dus graag bij deze de universele ongeschreven regel ter discussie.

Ik weet dat ik me hier op een hellend vlak begeef. Onvermijdelijk volgt nu de discussie over het wel of niet bestaan van multitasking. Maar ik kan het echt en ik ben niet de enige die het kan, er zijn hele generaties die dat kunnen. Dat wij in het onderwijs daarin achterlopen is bekend. Wij bannen zoveel mogelijk mobieltjes uit de school. Omdat we veronderstellen dat iemand die op zijn mobieltje bezig is, niet luistert. Is die veronderstelling eigenlijk wel juist? Want hoe weet je zeker of iemand echt luistert of niet? Iedereen kent wel het fenomeen van het gedachteloos tekeningetjes (doodles) maken tijdens het luisteren. Ook dan doe je ogenschijnlijk iets anders, maar ben je er gewoon bij.

Ik pleit ervoor onze veronderstelling eens flink op de proef te stellen. Waarom gaan we het mobieltje niet actief inzetten in school? Waarom integreer je het mobieltje niet in je les? Waarom sluiten we niet aan bij ons publiek? Waarom leren we ze niet op een goede manier met hun mobieltje omgaan?

Ja, ik ben blij met PBS. Ik houd wel van een gezonde discussie. Die moeten we maar eens uitgebreid voeren in de volgende teamvergadering. Werk ik ondertussen op mijn mobiel even mijn mail bij...

Cherifa Hendriks, sectiebestuurslid Leerlingbegeleiding