Nieuws

Doe de Scan Passend Onderwijs

logo VO raadBenieuwd naar de stand van zaken van Passend Onderwijs op uw school? Doe de scan! De scan geeft u aanknopingspunten voor gesprekken met collega’s, maakt ontwikkelgebieden zichtbaar en helpt bij de evaluatie van de voortgang van het passend onderwijs. De gesprekshandleiding geeft u handvatten voor dit gesprek en bevat tips om tot een werkplan met actiepunten te komen.

Uitreiking Beroepsstandaard voor de Zorgcoordinator

omslag De beroepsstandaard voor de zorgcoordinator kleinOp donderdag 1 juni reikt de NVS-NVL de Beroepsstandaard voor de Zorgcoördinator uit. Deze standaard is een onmisbaar middel waarmee we de zorgcoördinator sterker willen positioneren binnen de school. Het belang van het werk van de zorgcoördinator wordt breed erkend en is sinds de wet Passend Onderwijs van kracht ging alleen maar belangrijker geworden. Wij horen echter nog steeds dat de zorgcoördinator vaak het idee heeft binnen de school of bij de gemeente onvoldoende gezien te worden.

Ledenonderzoek NVS-NVL maakt nieuwe koers zichtbaar

Oliver Tacke Likert

Begin dit jaar riepen wij u op om mee te doen aan ons onderzoek. Daarin onderzochten wij de koers die wij als vereniging volgens u moeten varen. U reageerde even massaal als waardevol. In dit stuk vat directeur Tessa Leonhard de resultaten samen.

Brief naar ouders en/of verzorgers van eindexamenleerlingen vmbo

min OCW LogobMinister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van het ministerie van OCW hebben in de week van 19 tot en met 25 maart een brief gestuurd naar: 


-ouders en/of verzorgers van leerlingen die in het examenjaar vmbo, of  
-ouders en/of verzorgers van leerlingen die in het eindexamenjaar vmbo/vso, uitstroomprofiel vervolgonderwijs, zitten. 

De brief bevat informatie over de overstap naar mbo en havo.

Steunpunt Passend Onderwijs VO: Inspiratiebijeenkomsten ‘Passend onderwijs in en om de school’

logo VO raadSpeciaal voor schoolleiders, mentoren, zorgcoördinatoren en docenten organiseert het Steunpunt Passend Onderwijs VO samen met vertegenwoordigers uit het veld inspiratiebijeenkomsten ‘Passend onderwijs in en om de school’ op 20 april bij het Calvijn College in Amsterdam en op 8 juni in omgeving Groningen.

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van nieuws en actualiteiten door middel van onze nieuwsbrief.

Contact

Bureau NVS-NVL

Mauritsstraat 100
3583 HW Utrecht
tel: 030-2543929
bureau[at]nvs-nvl.nl

Openingstijden bureau NVS-NVL 
Maandag t/m donderdag: 09.00 tot 16.45 uur. 

Neem contact met ons op

Bij de Les

Back to top