Het laatste nieuws vanuit DUO (februari 2018)

Uit ons laatste overleg met DUO zijn weer enkele nuttige punten naar voren gekomen, waaronder een gratis lespakket over studiefinanciering.

Interactief lespakket studiefinanciering

DUO heeft een interactief lespakket ontwikkeld voor eindexamenleerlingen havo en vwo. Het lespakket geeft inzicht in de studiefinanciering voor het hoger onderwijs. De leerling leert hoe studiefinanciering is opgebouwd en op welke manier hij deze kan aanvragen. Het lespakket bestaat uit een PowerPointpresentatie, een docentenhandleiding en een werkblad voor de leerlingen met o.a. een rekentool.

Download het lespakket hier

Overige mededelingen vanuit DUO

  • DUO gaat over op een nieuw systeem. Waarschijnlijk gaat dat in maart of april gebeuren. In die maand kunnen de leerlingen geen StuFi aanvragen. De definitieve datum van sluiting wordt nog gecommuniceerd via de NVS-NVL en via de decanenkringen. De consequenties zullen voor leerlingen meevallen, ze hebben daarna nog voldoende tijd om StuFi aan te vragen.
  • DUO ontwikkelt een lessenpakket over schuldenproblematiek; het wordt nu uitgeprobeerd. Als het af is, zullen wij hierover berichten.
  • DUO is bezig om de wachttijd aan de telefoon te verkleinen naar max 5 minuten. De wachttijd is nu te lang.
  • Per 2020 wordt de rente voor tien jaar vastgezet. De minister heeft de mogelijkheid om de rente voor terugbetalers met 0,2 te verhogen.
  • Er zijn mooie filmpjes te vinden op YouTube en op de Facebookpagina's (mbo + ho) van DUO over aanvraag stufi, aanmelding enz.
  • Aanmelding bij mbo moet voor 1 april

Voor alle vragen over Studiefinanciering en DUO kan je ons natuurlijk altijd: communicatie@nvs-nvl.nl