Het laatste nieuws vanuit DUO (maart 2017)

Levenlanglerenkrediet
Per 1 september 2017 wordt het Levenlanglerenkrediet ingevoerd. Het wordt mogelijk, dat collegegeld of lesgeld wordt geleend door

-  deeltijdstudenten in het hoger onderwijs
-  studenten die een tweede studie willen volgen
-  studenten aan voltijd- en duaal hoger onderwijs als zij 30 jaar of ouder zijn op het moment van aanvang van hun studie
-  studenten aan een beroeps-opleidende leerweg in het MBO die 30 jaar of ouder zijn.

Inmiddels zijn de voorwaarden opgenomen in de site van DUO. U kunt de voorwaarden hier vinden. 

Meer servicebalies van DUO
DUO wil graag het aantal servicebalies uitbreiden. Deze vorm van dienstverlening bevalt goed bij de organisatie en bij de klant. Het kantoor wordt ‘geleverd’ door bijvoorbeeld een school of een gemeente en de expertise door een medewerker van DUO, voor een dagdeel per week.

Bij een servicebalie kan een klant van DUO ter plaatse geholpen worden met een probleem, dat niet telefonisch oplosbaar is. Wanneer tijdens een telefoongesprek of per mail blijkt dat een probleem niet eenvoudig is op te lossen, wordt er een afspraak voor een persoonlijk gesprek gemaakt.

Aanvragen studiefinanciering hoger onderwijs onder 18 jaar nu al toegekend
Vanaf 1 september 2017 krijgen studenten hoger onderwijs, die jonger zijn dan 18 jaar, al studiefinanciering vanaf het begin van de studie. Aanvragen, die studenten nu doen, worden al toegekend. 
De kinderbijslag blijft zoals hij was: ouders krijgen voor hun kind nog kinderbijslag t/m september. In het algemeen betekent dit één maand dubbele financiering.

Invoering reisrecht voor mbo'ers onder 18 goed verlopen
De ov-kaart met studentenreisrecht voor minderjarige mbo’ers is succesvol ingevoerd. Tegen de 100.000 deelnemers hebben een het studentenreisrecht aangevraagd. Bij sommige studenten ontstond enige verwarring doordat de deelnemer tegelijkertijd, omdat hij bijna 18 jaar was, gewoon studiefinanciering aanvroeg. 

De ov-kaart met studentenreisrecht wordt per maand toegekend: aanvragen op 5 januari betekent pas OV reisrecht op 1 februari.Tot veel grotere drukte in trein en bus heeft het, voor zover bekend, niet geleid.