Nieuws rondom studiefinanciering december 2016

Kwartaalsystematiek instroom in studiefinanciering vervalt
Te beginnen met het studiejaar 2017-2018 vervalt de kwartaalsgewijze instroom in het Hoger Onderwijs. Instromen kan dan per maand. Voor studenten onder de 18 betekent dit, dat ze al per 1 september van het studiejaar (net als de studenten van 18 jaar en ouder) studiefinanciering en dus OV-reisproduct kunnen ontvangen. Daardoor ontstaat in een aantal gevallen (één maand) overlap met Kinderbijslag.

Waarom stoppen studenten OV-reisproduct niet tijdig?
Afgelopen juni is een onderzoeksrapport verschenen over de motivatie van studenten hun studentenreisproduct niet tijdig stop te zetten. Lees hier het rapport. 

Uit dit rapport blijkt dat de hoofdredenen zijn:
- informatie door DUO over einde OV-reisrecht is niet (op tijd) doorgekomen.
- reizen met het OV-reisrecht is goedkoper, ook al moet boete betaald worden.
- Instelling heeft verkeerde voorlichting gegeven, bijvoorbeeld over einddatum studie.

Levenlanglerenkrediet
Bij de invoering van het leenstelsel is als één van de compensaties het levenlanglerenkrediet afgesproken. Klik hier voor informatie. Deze lening voor mensen ouder dan 30 jaar kan voor het eerst ingaan op 1 augustus 2017 (mbo) of 1 september 2017 (ho).

De voorlichting hierover start per voorjaar 2017.