Het laatste nieuws vanuit DUO (maart 2019)

De NVS-NVL overlegt periodiek met DUO over de laatste stand van zaken. in dit artikelwederom puntsgewijs de wijzigingen, materialen en het laatste nieuws.

Door Yvonne Vos en Aart Hoogcarspel

Webinar en interactieve digitale lespakketten studiefinanciering voor mbo

Op donderdag 23 mei geeft DUO om 19.30 een webinar dat bedoeld is voor ouders en voor leerlingen die binnenkort naar het mbo gaan of al ingeschreven staan bij een mbo-opleiding. Dit webinar is gericht op leerlingen aan niveau 3 en 4. De webinars die al hebben plaatsgevonden zijn te bekijken via https://duo.nl/webinar/. De webinars van DUO over studiefinanciering zijn bijzonder succesvol; DUO had het best bekeken studie-webinar van Nederland in 2018.

Ook staan er ook interactieve, digitale lespakketten over studiefinanciering op de site van DUO. Deze zijn gericht op  niveau 1 en 2 en op niveau 3 en 4. Een decaan (of opleidingsmanager, tutor, ...) kan hiermee in vrij korte tijd de studiefinanciering inzichtelijk maken voor a.s. studenten en hun ouders. Klik hier om naar de lespakketten te gaan.

OV-boetes gewijzigd

In de leaflets staat het nog, ‘OV-boete € 97,- per halve maand’, maar sinds 1 januari 2019 is de situatie gewijzigd. De eerste maand van onterecht OV-gebruik is de boete € 75,- per halve maand, de volgende maanden is de boete aanzienlijk hoger: € 150,- per halve maand. Verder zijn er nog enkele wijzigingen:

  • geen OV-boete meer als in het geheel niet is gereisd met het studentenreisproduct;
  • stopzetten moet uiterlijk de 10e kalenderdag (i.p.v. 5e werkdag). Stopzetten moet de student zelf blijven doen!
  • nog meer communicatie richting student dat moet worden stopgezet;
  • verbetering Mijn DUO: er is een teller waarmee de student kan zien hoeveel maanden er nog recht bestaat op het studentenreisproduct.

Zie ook: https://duo.nl/particulier/studentenreisproduct-stopzetten.jsp

Aantal termijnen voor lesgeldbetaling van 6 naar 9

Naar aanleiding van het onderzoek door een student naar lesgeldbetaling en wensen van de mbo-studenten, is het aantal betaaltermijnen van 6 naar 9 gegaan. Dit betekent dat voor studenten met een aanvullende beurs het bedrag van de afschrijving dichter ligt bij het lesgeldbedrag in die aanvullende beurs. DUO hoopt hiermee minder storneringen en minder overdracht van schulden aan de deurwaarder te krijgen. In april vindt een eerste evaluatie plaats.

Op tijd inschrijven in ho, ook bij septemberexamen

Late inschrijvingen het hoger onderwijs komt steeds minder voor, omdat instellingen in het ho dit vaak niet meer willen. Instellingen kunnen dit in Studielink laten vastleggen. Met name ho-instellingen in de Randstad zijn steeds terughoudender met late inschrijvingen, omdat ze daar sneller vol zitten. Het is daarmee van steeds groter belang dat aanstaande ho-studenten zich tijdig (voor 1 mei) inschrijven via Studielink.

NB: in het mbo is late toelating niet echt een probleem, vaak kan dit nog begin september. Leerlingen die septemberexamen gaan doen op een VAVO moeten dus goed overleggen met de opleiding waar zij heen willen of ze nog vlak voor 1 oktober toegelaten kunnen worden. Zij moeten zich in ieder geval voor 1 mei hebben ingeschreven en moeten toestemming hebben gegeven om het collegegeld af te laten schrijven.