Voorbereiding afschaffing loting > selectie

Per studiejaar 2015-2016 gaat dit in en wordt er gewerkt met een selectietraject bij opleidingen waar sprake is van een capaciteitsbeperking. Gevolg van meer aandacht voor bewuste studiekeuze, studiecheck, en zekerheid omtrent plaatsing is vermoedelijk, dat het aantal opleidingen waarvoor wordt geselecteerd, afneemt.

Er komt overigens alleen een selectie als een instelling bij DUO een capaciteitsbeperking heeft aangevraagd. Het grootste deel van de opleidingen worden "vrije opleidingen", mits de aanstaande student zich voor 1 mei heeft aangemeld. Deze bepaling geldt alleen voor bachelor studies en alleen voor nieuwe studenten.

Wel verwarrend is het gegeven dat voor lotingsstudies momenteel een latere datum geldt, namelijk 15 mei. Er is een sterke wens om deze data gelijk te trekken. Van belang: als een aanstaande student zich voor 1 mei aanmeldt mag hij/zij daarna nog switchen, eventueel zelfs naar een andere instelling. Ook een studiekeuzecheck kan dan nog.

Voor studies met eigen toelatingseisen (kunst, muziek en sport e.d.) moet wel eerder aangemeld worden, ook via Studielink. Vroeger was dat 1 december, nu is dat grofweg 15 januari (soms ook wel ergens in februari of maart maar zekerheidshalve is het beste te adviseren de aanmelding voor 15 januari te doen). Op de site van DUO staan lijsten met daarop de voorgenomen lotingsstudies, met per studie een overzicht van het percentage Decentrale Selectie en de uiterste datum van aanmelding.

Zie de volgende links:
- Voorlopige Lotingopleidingen HBO
- Voorlopige Lotingopleidingen WO