Nieuwe regeling Studievoorschot

Vanaf 1 september 2015 verandert de studiefinanciering voor studenten in het hoger onderwijs. Een leenmogelijkheid (het studievoorschot) vervangt de basisbeurs.

Studievoorschot: de lening is niet verplicht

Studenten in het hoger onderwijs kunnen vanaf 1 september 2015 een studievoorschot aanvragen. De basisbeurs verdwijnt dan. Het studievoorschot is een lening, die studenten tegen voordelige voorwaarden kunnen afsluiten bij de overheid. Die lening is niet verplicht. Studenten mogen zelf bepalen  hoe ze hun studie financieren. De studiefinanciering bestaat verder uit het studentenreisproduct (de ov-kaart voor studenten) en de aanvullende beurs.

Voor wie geldt het studievoorschot?

Het studievoorschot geldt voor studenten in het hoger onderwijs. Voorwaarde is dat zij vanaf het studiejaar 2015-2016:

  • beginnen aan een bachelorstudie en voor de 1e keer studiefinanciering aanvragen;
  • beginnen aan de masterfase van hun studie.

Mensen die van het mbo naar het hbo gaan, vallen ook onder de maatregelen van het studievoorschot.

Wie houdt recht op basisbeurs?

Ontvingen studenten  voor 1 september 2015 al studiefinanciering én zitten zij in hun bachelor- of masterfase? Dan verandert er niets. Deze studenten houden het recht op een basisbeurs voor de duur van die opleiding. De overheid ziet de bachelor en de master als twee verschillende opleidingen.

Studenten die al studiefinanciering ontvangen en een jaar stoppen met hun studie, behouden ook de basisbeursrechten die zij hebben. Zij kunnen het jaar daarna gewoon verder met hun studie zonder dat zij deze rechten verliezen.

Ook voor mbo’ers verandert er niets. De basisbeurs blijft in het mbo gewoon bestaan. Wel krijgen mbo-studenten die jonger zijn dan 18 jaar uiterlijk in 2017 ook recht op het studentenreisproduct.

Voorwaarden studievoorschot

Studenten die onder het studievoorschot vallen, kunnen gebruik maken van een lening. Een student bepaalt zelf of en hoeveel hij per maand leent. De lening is maximaal € 1.016,71 per maand. De voorwaarden hiervoor worden vanaf 1 september 2015 soepeler:

  • De terugbetaaltermijn wordt 35 jaar. Nu is dat nog 15 jaar. Eerder aflossen kan altijd.
  • Het maximaal percentage van het inkomen dat de student moet inzetten voor aflossing, gaat omlaag van 12% naar 4 % van het inkomen boven het wettelijk minimumloon.
  • Verdient een student het wettelijk minimumloon of minder? Dan hoeft hij niets terug te betalen.
  • Heeft de student na 35 jaar nog een eventuele restschuld openstaan? Dan wordt die kwijtgescholden.
  • Hebben studenten hun bachelor onder het oude stelsel gevolgd en stromen zij in hun master in volgens het nieuwe stelsel? Dan mogen zij kiezen of zij gaan terugbetalen onder de voorwaarden van het oude of nieuwe stelsel.

Vragen over studievoorschot

Op de website van DUO staat meer informatie over het studievoorschot en kunt u kijken of u onder de regeling valt door een aantal vragen te beantwoorden. Heeft u een vraag over het studievoorschot? Ga naar startstuderen.nl. 

Bron: rijksoverheid

 

Klik hier voor de brochure 'Studeren in 2015-2016. Check je geld! Wat je moet weten over studiekosten'

Klik hier voor de Infographic verandering studiefinanciering