Studiefinanciering/DUO

Levenlanglerenkrediet
Per 1 september 2017 wordt het Levenlanglerenkrediet ingevoerd. Het wordt mogelijk, dat collegegeld of lesgeld wordt geleend door

-  deeltijdstudenten in het hoger onderwijs
-  studenten die een tweede studie willen volgen
-  studenten aan voltijd- en duaal hoger onderwijs als zij 30 jaar of ouder zijn op het moment van aanvang van hun studie
-  studenten aan een beroeps-opleidende leerweg in het MBO die 30 jaar of ouder zijn.

Lees meer...

Kwartaalsystematiek instroom in studiefinanciering vervalt
Te beginnen met het studiejaar 2017-2018 vervalt de kwartaalsgewijze instroom in het Hoger Onderwijs. Instromen kan dan per maand. Voor studenten onder de 18 betekent dit, dat ze al per 1 september van het studiejaar (net als de studenten van 18 jaar en ouder) studiefinanciering en dus OV-reisproduct kunnen ontvangen. Daardoor ontstaat in een aantal gevallen (één maand) overlap met Kinderbijslag.

Lees meer...

Een school voor voortgezet onderwijs kan een leerling uitbesteden aan een ROC in de VAVO-opleiding, in voltijd of, alleen bij gezakten, in deeltijd. Deze Regeling Uitbesteding wordt ook de “Rutte-regeling”[1]  genoemd.

Lees meer...

NVS-NVL - Kinderbijslag 2014.ashxDe 46e editie van het boekje 'Kinderbijslag t/m Studiefinanciering' is uit! Dit boekje bevat alle informatie, regelingen en bedragen rondom tegemoetkoming, kinderbijslag en studiefinanciering in 2014 en is daarmee onmisbaar voor decanen.

Leden hebben het boekje eenmalig met de Bij de Les van april 2014 ontvangen en kunnen hem nu nog downloaden. Helaas is het niet meer mogelijk deze publicatie te bestellen.

 

 

Per studiejaar 2015-2016 gaat dit in en wordt er gewerkt met een selectietraject bij opleidingen waar sprake is van een capaciteitsbeperking. Gevolg van meer aandacht voor bewuste studiekeuze, studiecheck, en zekerheid omtrent plaatsing is vermoedelijk, dat het aantal opleidingen waarvoor wordt geselecteerd, afneemt.

Lees meer...