Onze visie op LOB op het vmbo en het mbo

De wettelijke taak van het vmbo is een goede voorbereiding op het mbo of havo. Het mbo heeft als doelstelling voor te bereiden op het hoger beroepsonderwijs of werk. Het maken van loopbaankeuzes is een doorlopend proces dat steeds bijgestuurd moet worden. Loopbaankeuzes lopen als een rode draad door de gehele loopbaan en daarom is loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) de rode draad in het beroepsgerichte en het theoretisch examenprogramma binnen vmbo en mbo.  Bedrijven, beroepen en opleidingen zijn continu in verandering. Het is aan de werknemer om daarop te reageren en loopbaankeuzes te maken wanneer dat nodig is.

Met de nieuwe structuur van de beroepsgerichte programma’s binnen het vmbo en mbo worden leerlingen gestimuleerd om te oefenen in het maken van loopbaankeuzes. In deze structuur kiezen leerlingen op het vmbo een profiel en in het mbo een opleiding binnen een sector met de bijbehorende verplichte vakken en keuzevakken. Die competenties bieden handvatten zodat de jongeren op basis daarvan loopbaankeuzes leren maken, voor nu en in hun toekomstige loopbaan.

De begeleiding bij het maken van een studiekeuze is wat de NVS-NVL betreft, naast het halen van een diploma, een  hoofdtaak van het onderwijs. Wij zijn dan ook blij dat vanuit de vernieuwing van het vmbo en mbo er ingezet is op het borgen van LOB in het curriculum binnen het vmbo en mbo, omdat leerlingen en studenten dan ook echt de kans hebben om goed begeleid te kunnen worden. Als NVS NVL zetten wij ons daar als volgt voor in: 

  • Elke vmbo en mbo instelling moet in het schoolplan  aangeven hoe ze die LOB willen vormgeven. Het achterhalen van de oorzaken van uitval van hun oud-leerlingen en -studenten vormt een goede basis voor verbeteringen. LOB is niet alleen een verantwoordelijkheid van de decaan, maar van de hele organisatie;
  • Wij vinden het sterk dat LOB deel uitmaakt van het curriculum en we zullen ons mengen in de discussies over #onderwijs2032 (tegenwoordig curriculum.nu!), die komend jaar plaatsvinden;
  • Goede LOB bevat informatie en ervaringen en de dialoog erover. Het loopbaangesprek is onmisbaar. Het faciliteren van LOB-begeleiders in de vorm van mentoren, coaches, SLB'ers maakt het voeren van meerdere gesprekken mogelijk;
  • Om de benodigde LOB-tijd te borgen is de formule 240 + 90D + 1.5L een minimumnorm, waarbij D het aantal decanen en L het aantal leerlingen van een school bedraag;
  • Doorlopende deskundigheidsbevordering door bij- en nascholing van loopbaanbegeleiders van leerlingen en studenten en toekomstige leraren is noodzakelijk;
  • Het loopbaandossier is een kans om een daadwerkelijke doorlopende LOB-lijn neer te zetten in de LOB-begeleiding van de leerling en student van vmbo-mbo naar hbo, waardoor de jongere zicht heeft op zijn kwaliteiten en motieven en op basis daarvan keuzes kan maken voor werk en opleiding;
  • Wij denken met het Mbo Portal mee. Leerlingen, studenten, ouders, scholen en bedrijven kunnen daar een goed beeld krijgen van wat van belang is voor de vmbo-leerling die overstapt naar het mbo, maar ook de mbo-student die informatie zoekt of volgende stappen wil nemen
  •