LOB-tools en -documenten

Met een LOB-plan zorg je dat alle neuzen dezelfde kant op staan en dat iedereen weet wat hij moet doen. Het geeft inzicht en overzicht in wat je wilt bereiken en wat er allemaal moet gebeuren. Daarnaast is het een soort draaiboek en geeft het als zodanig handvatten om te handelen. Ook kun je het gebruiken om nieuwe medewerkers snel duidelijk te maken hoe jouw school over LOB denkt en wat er allemaal ondernomen wordt.

Lees meer...

De zeven lesbrieven uit dit lespakket bevatten elk lesstof voor minimaal twee lesuren. Ze zijn opgebouwd vanuit drie perspectieven: het netwerk als infrastructuur, het netwerk als bron en netwerken als werkwoord. Per lesbrief is er een versie voor de leerlingen en een versie voor de docent.

Lees meer...

De Netwerkthermometer is een test om een gedegen beeld te krijgen van hoe je zelf aan kijkt tegen je netwerk, de mensen die je kent. De Netwerkthermometer laat zien hoe goed het netwerk dat je hebt, past bij het vinden en krijgen van hulp bij studie- en loopbaankeuzes.

Lees meer...

De loopbaanbox is een praktisch instrument vol hulpmiddelen en achtergrondinformatie om LOB een passende plek te geven binnen uw onderwijsorganisatie. De loopbaanbox is in 2011-2012 ontwikkeld door de VO-Raad in het kader van het project Stimulering LOB, maar zeker nog actueel en relevant.

Lees meer...

Sinds 2014 zijn studenten verplicht om een studiekeuzecheck te doen wanneer de instelling dat aan ze vraagt. Omgekeerd moeten hogescholen en universiteiten een studiekeuzecheck aanbieden wanneer studenten daarom vragen. De studiekeuzecheck moet helpen om erachter te komen of een opleiding daadwerkelijk bij de (toekomstige) student past.

Lees meer...