Onderzoeken en publicaties ouderbetrokkenheid bij LOB

Elke leerling in het voortgezet onderwijs maakt keuzes die belangrijk zijn voor zijn of haar verdere loopbaan. Ouders blijken daarbij de belangrijkste beinvloeders en gesprekspartners van het kind te zijn. Maar uit welk onderzoek, ervaring of evaluatie blijkt dat ouders zo belangrijk zijn bij het kiezen en bepalen van de loopbaan? In onderstaande documenten en de literatuurlijst kan je achterhalen waarom ouders zo'n prominente plaats innemen.

download

Onderzoeken ouderbetrokkenheid bij LOB

Ouders en de loopbaanoriëntatie van hun kinderen

Leraren en ouderbetrokkenheid, een reviewstudie naar de effectiviteit van ouderbetrokkenheid en de rol doe leraren daarbij kunnen vervullen.

Leerlingen presteren beter met betrokken ouders

Ouders, scholen en diversiteit. Ouderbetrokkenheid en -participatie op scholenmet veel en weinig achterstandsleerlingen

Ouderlijk gezin en schoolsucces

Publicaties van het project Stimulering LOB (per 2017 Expertisepunt LOB):

Brochure met tips hoe ouders te betrekken

Publicatie Ouderbetrokkenheid bij LOB Negen voorbeelden van vo-scholen

Publicatie Ouders en school praktijkverhalen, interviews en antwoorden

Publicatie Ouderbetrokkenheid bij LOB; praktisch aan de slag!