Mentoren en ouders, partners in studiekeuze

Het speerpunt van dit project was de deskundigheidsbevordering van mentoren, met specifieke aandacht voor ouderbetrokkenheid. Het project heeft een training ontwikkeld voor mentoren van bovenbouw havo-vwo.

download

Deelnemende onderwijsinstellingen waren:
Wageningen University - Ichthus College - Het Streek - Hendrik Pierson College - Rembrandt College.

De vrij beschikbare eindproducten van dit project zijn:

Ouders

Training mentoren