Masterclass LOB in havo-vwo en leeropdrachten

Hoe begeleid je havo-vwo leerlingen bij loopbaanoriëntatie en bij het maken van een opleidingskeuze? Welke mogelijkheden heb je binnen het mentoraat/decanaat, binnen het primaire proces van de vaklessen en binnen extra-curriculaire activiteiten om LOB op een hoger plan te krijgen? LOB-coördinatoren/decanen in het havo-vwo hebben in 2012 de mogelijkheid gehad een gratis vijfdaagse Masterclass te volgen die het project Stimulering LOB van de VO-raad eenmalig aanbood.

download

De inhoud van de Masterclass bestond uit:

  • kennis nemen van theorie en basisprincipes van LOB,
  • voorbeelden zien van vernieuwende LOB in VO-scholen,
  • meer te weten komen over de aansluitingsactiviteiten vanuit het hoger onderwijs,
  • onder professionele begeleiding een eigen nieuwe LOB-activiteit op de rit zetten.

Alle leeropdrachten van de deelnemers op een rij

Na vijf intensieve bijeenkomsten hebben de deelnemers aan de Masterclass LOB allemaal een eigen LOB-activiteit gemaakt. De deelnemers hebben kennis genomen van LOB in het vo en hebben verschillende hogescholen en universiteiten hun visie en expertice ingezet. De deelnemers hebben diverse opdrachten uitgevoerd en daaruit hebben alle deelnemers een eigen nieuwe LOB-activiteit bedacht en uitgevoerd.

Alle LOB-activiteiten die uit de Masterclass LOB havo/vwo zijn ontwikkeld kunt u hier downloaden!