Havo Carrousel

Het project 'Havo carrousel' was gebaseerd op het beproefde loopbaanoriëntatie instrument vmbo carrousel. Het Carrousel-concept is in 2005 bedacht door een aantal vmbo scholen in de provincie Groningen, Drenthe en Calibris. De havo carrousel houdt in dat leerlingen in havo 4 drie keer per schooljaar in contact worden gebracht met het vervolgonderwijs of de beroepspraktijk.

download

De publicatie eindigt met een artikel over de samenwerking binnen de projecten en wat daarbij de belangrijkste succesfactoren zijn geweest. Andere samenwerkingsverbanden kunnen met deze eindpublicatie hun voordeel doen.

De vrij beschikbare eindopdrachten die dit project heeft opgeleverd zijn: