Handreiking doorstroomcijfers

download

Doorstroomcijfers en de analyse hiervan zijn een belangrijk hulpmiddel voor een school om te werken aan de verbetering van het LOB beleid. Via Vensters VO en Scholenopdekaart.nl zijn de doorstroomcijfers te vinden. De publicatie Uw doorstroomcijfers en LOB geeft antwoord is een stappenplan met tips en praktijkvoorbeelden, voortgekomen uit een pilot die in 2012 op een vijftal scholen heeft gedraaid in samenwerking met Oberon. 

Naast de handleiding doorstroomcijfers heeft het project Stimulering LOB een tweetal instructiefilmpjes gemaakt. Het eerste filmpje is een eerste introductie op het werken met doorstroomcijfers die in het ManagementVenster van Vensters VO te vinden zijn. In het filmpje wordt bijvoorbeeld in de inlogprocedure toegelicht en uitgelegd welke informatie je waar kunt vinden. In het tweede filmpje wordt een aantal analyse voorbeelden toegelicht. We hopen dat de instructiefilmpjes je op weg helpen in het ManagemenVenster en het werken met doorstroomcijfers.