Is schooldecaan een taak of een functie?

In de meeste scholen wordt het schooldecanaat vervuld door docenten aan wie daarvoor een deel van hun weektaak is toegerekend en die in het algemeen ook in de In die situaties is het schooldecanaat een taak. Degene die deze taak uitvoert, is aangesteld in de functie van docent.

Op sommige scholen worden decanen in functie benoemd. Dan moet er een functieomschrijving zijn, die volgens de Fuwa-VO 2002 systematiek wordt gewogen en ingeschaald.