Hoe wordt de taakbelasting voor het schooldecanaat berekend?

Geregeld wordt ons gevraagd wat een passende honorering is voor een schooldecaan, die zijn/haar werkzaamheden verricht naast het leraarschap.We hebben daar dikwijls over gepubliceerd, maar een 'opfrissertje' lijkt op z'n plaats.

De oude 'formule': 5d + y / 100 - waarbij de d staat voor het aantal decanen en de y voor het aantal leerlingen op de school - wordt door veel scholen nog steeds gehanteerd.

Bij de aanbieding van de eerste versie van 'Taken binnen de LOB' in 1996, presenteerde de NVS een geactualiseerde formule die als aanbeveling in de richting van de schoolleiding opgevat kan worden: 'voor het werk van de schooldecaan dient op jaarbasis beschikbaar te zijn: 240 uur voor de algemene of basistaak, plus 50 à 70 minuten per leerling die onder zijn/haar hoede valt.'

Deze aanbeveling in relatie tot de taken LOB is in 1996 doorgesproken met de VVO, de vereniging voor het Management in het Onderwijs. De VVO vond de geformuleerde aanbeveling 'een goede onderhandelingsbasis' voor de decaan in de richting van zijn/haar schoolleiding. Dit hebben we in Actueel nr. 12 gepubliceerd.

'Taken binnen LOB' is in 2002 geheel geactualiseerd opnieuw uitgebracht.

Uit het onderzoek waarover is gerapporteerd in "het decanaat in kaart" (2003-2004) blijkt dat een overgrote meerderheid van de scholen voor VO zich inderdaad houdt aan de hierboven geformuleerde richtlijn.