De school wil me geen decaan meer laten zijn: wat kan ik doen?

Een antwoord op deze vraag is niet eenvoudig. In 'perspectief', blad van de CMHF, schreef Onno Borgeld, jurist bij de CMHF, die ook de juridische dienstverlening voor de aangesloten NVS-leden verzorgt het volgende (maart 2003):

School kan rechtszaak niet verhinderen
'Een school in het zuiden van het land vond dat haar adjunct-directeur een andere taak op zich moest nemen. Er werd gelijk bij gezegd dat ze er niet met collega's over mocht praten. De betrokkene tekende protest aan en stapte, op advies en onder begeleiding van de CMHF, naar de Kantonrechter met het verzoek teruggeplaatst te worden in haar oude functie. De school was het niet eens met deze gang van zaken, omdat zij zich niet eerst tot de commissie van beroep had gewend. Volgens de school kon de rechter daarom de zaak niet behandelen. De rechter dacht daar anders over en verwees daarbij naar de uitspraak van de Hoge Raad van 9 november 2001 waarin de Stichting Brabantse Hogescholen in het ongelijk werd gesteld toen ze een direct beroep op de rechter wilde voorkomen. De rechter bepaalde toen dat de Stichting met de werknemers had moeten vastleggen dat een beslissing van de commissie van beroep onvoorwaardelijk gevolgd zou moeten worden. Dit was niet het geval, dus was de CAO-bepaling geldig dat men naar de commissie van beroep kan stappen bij conflicten. 'Kan' geeft aan dat dit een mogelijkheid is en zeker geen verplichting. In de hierboven beschreven zaak gaat het om een directeur, maar een docent of een decaan kan hetzelfde gebeuren. Het arrest van de Hoge Raad en deze zaak laten zien dat lang niet altijd de (om)weg van de commissie van beroep hoeft te worden gekozen.'