Bestaat er een taakomschrijving voor de schooldecaan?

Onze meest recente publicatie daarover is de in 2002 verschenen herziene uitgave van de NVS-notitie 'Taken binnen LOB'. Deze uitgave biedt – getuige het voorwoord van de notitie - een handreiking voor de toebedeling van de werkzaamheden op het gebied van LOB binnen een school: 'Deze nota heeft een meervoudige functie. Uiteraard is deze intern bedoeld om onze leden behulpzaam te zijn bij hun werk in de zin van initiëren, coördineren en coachen van het proces van LOB-ontwikkeling en –uitvoering in de scholen. Bovendien is de nota beschikbaar voor andere betrokkenen bij het onderwijs en in het bijzonder de LOB, zoals schoolleiders en beleidsmakers.


De nota beschrijft een visie. Dat is de visie van de NVS, gebaseerd op de huidige stand van zaken in het onderwijs, zoals we die kennen uit onder meer de ervaringen van onze leden. Voorts is deze visie gebaseerd op de inzichten die binnen de vereniging bestaan over de toekomst van het onderwijs en de rol van LOB daarin. Daarmee is wat in deze nota is weergegeven geen wet van Meden en Perzen, maar een handreiking, een 'ideaalplaatje' , waaruit in de praktijk naar de specifieke behoeften en mogelijkheden van scholen kan worden geput. Niet elke school kiest immers voor dezelfde positie voor het toekennen van taken op de balk tussen eerste en tweede lijn. De opzet van de nota, waarbij hier en daar in de horizontale rijen in verschillende kolommen identieke omschrijvingen voorkomen, mag hiervan getuigen.'