10. Hoe betrek je ouders bij het LOB-proces van hun kinderen in en buiten de school?

Middagprogramma

Ouders zijn belangrijke gesprekspartners bij het studieloopbaanproces. Om een goede gesprekspartner te zijn, kunnen zij hierbij ondersteuning gebruiken vanuit de school. Voor veel scholen is het een uitdaging om alle ouders te betrekken bij studie- en loopbaankeuzes en om hun bijdrage te laten aansluiten op de LOB-activiteiten van de leerlingen.

De deelnemers van deze workshop hebben na afloop ideeën en praktische handvatten hoe zij de ouders en de school op verschillende manieren kunnen betrekken bij het LOB-proces van de leerling. Zowel op school als thuis. Ook krijgen de deelnemers een goed beeld van wat er bij veel ouders speelt in tijden van studiekeuze en welke onderwerpen door ouders relevant worden gevonden.

De workshop zal uit de volgende drie elementen bestaan:

1. Introductie op de deelonderwerpen door de workshopgevers. (Welke onderwerpen worden door veel ouders als relevant gezien? Op welke manier kan je ouders ‘in positie zetten’ m.b.t. het loopbaantraject van hun kind? Wat is de actieve rol van de ouders in de driehoeks/mol-gesprekken?)
2. De deelnemers zullen interactief aan de slag gaan met het uitwisselen van ideeën.
3. Plenaire terugkoppeling en uitwisseling van de verschillende workshopgroepen en de ideeën m.b.t. ouderbetrokkenheid. 

Doelgroep

Vmbo/havo/vwo

Werkvorm

Interactieve workshop

Workshopgever

Rolf Nijman, Hermien Miltenburg, Annet Hermans


Aanmelden