15. Leren is veranderen: zo wordt de leerling zelf verantwoordelijk

Onderwijspsycholoog André Baars, tevens keynote speaker op het congres, laat je inzien hoe je de leerling eigenaar wordt van zijn eigen leerproces. Falen mag (moet?), zo lang ze maar blijven leren en leren verantwoordelijkheid te nemen.

André Baars is onderwijspsycholoog in hart en nieren. Het leerproces fascineert hem. Daarom koos hij ervoor om zijn carrière te wijden aan een onderwijssysteem dat leerlingen en studenten helpt om steeds meer de regisseur van hun leerproces te worden. Hij is ervan overtuigd dat dit vermogen hen het beste in staat zal stellen om de uitdagingen van de 21ste eeuw aan te gaan.

De stijl van deze workshop is naast helder ook confronterend. Leren is veranderen, zowel van gedrag als van attitude. Baars gebruikt een bepaalde stelligheid om je te prikkelen je tegenover zijn uitspraken te positioneren. Het gaat hem er niet om gelijk te krijgen. Hij wilt dat je er wat van vindt! Dat geeft blijk van een betrokkenheid die onmisbaar is in een leertraject.

Doelgroep

Vmbo, mbo, havo, vwo

Workshopgevers

André Baars